0
Hopp til hovedinnhold

Mastergradsstipend 2019/2020

Skal du skrive master og er opptatt av digital kompetanse i skole eller lærerutdanning?

ProDiG-prosjektet ved Universitet i Agder lyser ut inntil åtte mastergradsstipender på 10 000 kroner til studenter som studerer ved institusjonen.  

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene (ProDiG) ved UiA lyser ut inntil fire interne mastergradsstipend på 10 000 kroner for søkere fra programmene:

 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10

I tillegg utlyses inntil fire mastergradsstipend på 10 000 kroner rettet mot interne søkere fra alle masterprogram ved UiA med aktuelle problemstillinger.

 

Formål 

Søkerne må gjennom sitt masterarbeid bidra til å utvikle kunnskap av relevans for prosjektet, hvis overordnede mål er å utvikle grunnskolelærerutdanninger som gjør nyutdannede lærere bedre i stand til å møte både læreplanens og skolenes krav og forventninger til profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne

Relevante emneområder kan eksempelvis være:

 • Studie av pedagogisk/fagdidaktisk bruk av digital teknologi 
 • Utvikling- og/eller prøving av digitale ressurser/læreverk
 • Analyse av digitale læringsressurser
 • Analyse av offentlige dokumenter som planverk, strategiske føringer etc.

Eksempler på temaer som kan undersøkes nærmere: 

 • Teknologistøttet samarbeidslæring og vurderingsarbeid
 • Bruk av teknologi i fag i GLU eller i skolen (gaming, VR, programmering, omvent klasserom m.m.)
 • Lærerstudenter/lærerutdanneres erfaring/utvikling/bruk av Undervisningsverkstedet
 • Klasseledelse og læringsmiljø i teknologirike læringsomgivelser
 • Implementering av 1:1-dekning av digitale enheter i skolen 
 • Digital dømmekraft/digital danning i GLU eller i skolen (nettvett, informasjonssikkerhet, personvern/GDPR, opphavsrett, kildevern m.m.) 
 • Teknologiens rolle/hensikt/betydning for Fagfornyelsen 2020

Søknad

 • Navn, telefon og e-post
 • Studiested, masterprogram, oppstart/planlagt innlevering og evt. navn på veileder   
 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyskole/universitetet 

I tillegg må du/dere legge ved en prosjektbeskrivelse (maks tre sider) som inneholder:  

 • Tema/problemstilling og hvorfor det er viktig 
 • Teori og aktuell forskning på feltet
 • Planlagt metodisk tilnærming og begrunnelse for denne
 • Gjennomføringsplan
 • Synliggjøring av at masterprosjektet bidrar med kunnskap som er relevant for ProDiG-prosjektet og målet om å utvikle lærerutdanningene 

Annen informasjon 

Stipendmottakerne kan bli bedt om å presentere oppgaven sin i aktuelle sammenhenger i regi av prosjektet og samarbeidspartnerne. 

ProDiG-prosjektet kan ikke hjelpe til med utforming av problemstilling eller gi faglig veiledning underveis. Merk at prosjektet ikke begrunner innvilgelse/avslag. 

Søknadsfrist 15. oktober og 15. mars 

Prosjekter som vurderes som støtteverdige får svar innen tre uker etter søknadsfristen. 

Spørsmål om utlysningen og søknaden sendes til ingvild.bergan@uia.no