Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Internasjonalisering hjemme

Denne våren har studenter på grunnskolelærerutdanningene ved UiA samarbeidet med italienske og danske medstudenter gjennom den europeiske nettportalen eTwinning.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentene har brukt eTwinning for å samarbeide med studenter i Italia og Danmark.
Studentene har brukt eTwinning for å samarbeide med studenter i Italia og Danmark.

Grunnskolelærerstudentene, som tar emnet Digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, har samarbeidet med lærerutdanningen ved University of Salerno i Italia og UC Syd i Danmark. Sammen har de gjort seg kjent med mulighetene eTwinning-portalen gir, samtidig som de på tvers av land har samarbeidet om felles oppgaveløsninger.  

Det globale klasserommet

– Planen var å starte med eTwinning rett før påske, men da campus ble stengt i midten av mars endret vi på planene og gikk i gang, sier førsteamanuensis og emneansvarlig Cathrine Tømte ved Institutt for informasjonssystemer.

Sammen med grunnskolelærerne Kari Midtsund Nordbø ved Vigvoll skole og Susanne Stav Graasvoll ved Vardsåsen skole underviser hun studentene i emnet på grunnskolelærerutdanningene. Samarbeidet mellom dem er en del av satsingen som skjer gjennom ProDiG-prosjektet.  

– Vi valgte å jobbe med eTwinning av flere grunner, sier Tømte og forteller at emnet studentene tar handler om digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Det er organisert rundt de sju temaområdene som inngår i Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse, og ett av områdene her omfatter Samhandling og kommunikasjon.

– I emne legger vi vekt på hvordan lærere og elever kan få til å jobbe i det som kalles det globale klasserommet med elever og lærere i andre land. eTwinning er helt unik i denne sammenheng med nærmere 800 000 lærere fra hele verden som deltar. I motsetning til sosiale medier som Facebook er også eTwinning en sikker plattform hvor lærerstudenter, lærere og elever kan samhandle og lære på tvers av landegrenser, sier Tømte.

Nordbø og Graasvoll er enig i at eTwinning er et godt verktøy for å kunne ta i bruk det globale klasserommet.

Førsteamanuensis Cathrine Tømte samarbeidet med grunnskolelærerne Susanne S. Graasvoll og Kari M. Nordbø om undervisning av lærerstudentene.

Førsteamanuensis Cathrine Tømte samarbeidet med grunnskolelærerne Susanne S. Graasvoll og Kari M. Nordbø om undervisning av lærerstudentene.

– Studentene våre har nå etablert kontakt med lærerstudenter fra andre land og de kan ta med seg disse kontaktene inn i jobben som lærer, sier Graasvoll.  

Hun forteller at studentene blant annet har brukt plattformen til å sammenligne studier, yrkesvalg, utforming av klasserom og organisering av skolehverdagen med lærerstudentene fra Danmark og Italia.

– Dette er nyttig kunnskap og innsikt i ulike kulturer som de kan ta med seg videre inn i klasserommene sine, sier Nordbø.  

– Samtidig har de fått verdifull erfaring rundt bruken av eTwinning som pedagogisk verktøy og hvordan de kan lage og delta i ulike prosjekter der. Dette vil gjøre det lettere for dem å sett igang med prosjekter sammen med egne elever senere, fortsetter hun.  

En ny måte å jobbe på

Ifølge Tømte er det et viktig aspekt ved arbeidet med eTwinning i emnet at lærerstudentene både får etablert et eget nettverk med lærerstudenter fra andre land og at de har lært mer om hvordan lærerutdanningene og utdanningssystemene er organisert.  

– Å jobbe med eTwinning har vært lærerikt, ikke så mye på grunn av eTwinning i seg selv, men på grunn av kommunikasjonen med de utenlandske lærerstudentene, forteller Magne Karsten Mørck.

Han har jobbet på gruppe med sin medstudent, Bente Bloch-Johnsen Lohne, og to til tre andre studenter fra hvert av de andre landene. Sammen har de på tvers av landegrenser løst oppgaver knyttet til ulike temaer om hvordan skole og lærerutdanninger er organisert, ulik bruk av teknologi, samt skissert et felles pedagogisk opplegg.

Alle studentene i prosjektet lagde en presentasjon av seg selv med bilde. Dette er en skjermdump fra de norske studentenes presentasjon.

Alle studentene i prosjektet lagde en presentasjon av seg selv med bilde. Dette er en skjermdump fra de norske studentenes presentasjon.

– eTwinning egner seg godt som et verktøy for å komme i kontakt med «likesinnede», altså andre lærere som også er på utkikk etter å opprette kontakt for mulig samarbeid eller inspirasjon, sier Mørck.

Lohne er enig i at arbeidet med eTwinning i studiene har vært både lærerikt og spennende.  

– Vi fikk god tid til å jobbe med prosjektet, noe som gjorde at Magne og jeg fikk testet ut mange ulike funksjoner som eTwinning-portalen tilbyr. Vi fikk også muligheten til å bli kjent med studenter fra andre europeiske land. Det er en helt ny måte å jobbe på, som gjorde det spennende, gøy og lærerik, sier hun. 

Nordbø forteller at i forbindelse med arbeidet med eTwinning har studentene hatt som arbeidskrav å blogge om sine erfaringer og hvordan verktøyet kan brukes inn i skolen.

– I en bloggpost er det lett å presentere egne tanker og refleksjoner, og det er også enkelt for andre å respondere på blogginnleggene, sier hun.

– Å skrive en blogg som arbeidskrav var motiverende og jeg ble mye mer engasjert enn om jeg skulle skrevet en tekst og levert, sier Lohne.

Sammen med Mørck har hun brukt mye tid på utforming av bloggen og at alt skal henge sammen.

– Vi har skapt et produkt som vi er stolt over og samtidig lært en hel del. Dette er skaperglede, sier de to studentene.

Her kan du lese bloggen Sosiale medier i undervisning som Lohne og Mørch har skrevet 

Anbefaler å bruke eTwinning

Studentene anbefaler lærere å ta i bruk eTwinning.

– Jeg ønsker selv å bruke plattformen når jeg er ferdig utdannet lærer og skal ut i skolen, sier Lohne.

– Når du har knyttet kontakt med andre lærere er det kun kreativiteten som setter grenser. Det er så mange muligheter som vil gjøre undervisningen mer spennende for elevene, fortsetter hun.

Tømte, Nordbø og Graasvoll anbefaler også kollegaer i både skole og høyere utdanning å bruke mulighetene som eTwinning gir.

– Absolutt! Dette passer for alle som driver med lærerutdanning. En kan jobbe fagspesifikt, på tvers av fag og trinn eller innenfor ulike språkdomener, sier Tømte.  

Hun forteller at studentene på hennes emne fikk mange gode ideer til bruk i ulike fag, for eksempel nabospråkopplæring i norskfaget, utveksling av erfaringer om matkulturer og deling av oppskrifter i Mat og helse og sammenligninger av klimavariasjon mellom sted/land i naturfag. 

Graasvoll og Nordbø er helt sikre på at det vil være veldig motiverende for mange elever i skolen å komme i kontakt med jevnaldrende andre steder i verden.

– Det finnes mange eksisterende og spennende prosjekter man kan delta på i eTwinning, samtidig som en også kan opprette egne prosjekter, forteller de.

– Vårt beste tips til andre lærere er å ikke gjøre det for stort. Begynn i det små og delta i noen ferdige prosjekter før du oppretter egne. I første omgang kan det være nok at man etablerer kontakt med noen og lar elevene presentere seg selv. Mye ligger til rette for en slik kontakt allerede i plattformen, sier de to grunnskolelærerne.

Fakta om eTwinning

  • eTwinning er en gratis nettportal for lærere og elever i hele Europa.
  • En digital nettportal for samarbeid og deling av erfaringer over landegrenser.
  • Nærmere 800.000 lærere fra mer enn 200.000 skoler i 44 land er nå registrert i portalen.
  • Portalen tilbyr en sikker og lukket arena for samarbeid for alle.
  • Les mer om eTwinning her. 

Oppfølging fra Utdanningsdirektoratet

Ifølge Tømte er det viktig at en setter av god tid til å bli kjent med plattformen før en setter igang.

– Selv samarbeidet vi med lærerutdannerne fra Italia og Danmark om å planlegge oppgaver som alle studentene kunne gjennomføre, samtidig som vi var heldige og fikk svært god hjelp av Lisbeth Gregersen som er nasjonal koordinator for eTwinning i Udir, sier hun.

Gregersen forteller at målet med eTwinning er at lærere samarbeider og deler erfaringer over landegrensene. I prosjektsamarbeid kan både elever og lærere bygge digital kompetanse, skape nettverk og variasjon i undervisningen.

Lisbeth K. Gregersen er nasjonal koordinator for eTwinning i Utdanningsdirektoratet.

Lisbeth K. Gregersen er nasjonal koordinator for eTwinning i Utdanningsdirektoratet.

– Gjennom samarbeid og vennskap over landegrensene ønsker EU-kommisjonen å bidra til begrepet European citizenship. Samhandling og deling i eTwinning bidrar til faktakunnskap og forståelse, sier Gregersen.

Ved å registrere seg i eTwinning-portalen vil lærere i grunnutdanningen helt gratis få tilgang til et stort nettverk av lærere som ønsker å samarbeide, prosjektideer og aktiviteter av ulik lengde, nettseminarer og læringsaktiviteter. 

– Hvert år gjennomføres det også seminar og konferanser rundt om i Europa som lærere kan søke om å delta på. Reise og konferanseavgift dekkes av den nasjonale eTwinning-tjenesten, forteller Gregersen.

Bygge internasjonalt nettverk

Gregersen mener at grunnskolelærerstudentene ved UiA har fått en unik mulighet til å skaffe seg et internasjonalt nettverk og bygge digital kompetanse gjennom praktisk samarbeid over landegrensene.

– Ved å delta i eTwinning vil lærerstudenter gjøre seg kjent med en plattform og dens muligheter for senere bruk i klasserommet hvor det forventes at elevene har kjennskap til internasjonalisering og samarbeid gjennom ulike verktøy og sosiale medier, sier hun.

Gregersen mener også at det er det viktig å kunne vise til denne typen erfaring på CV-en som arbeidssøkende lærer.  

Studentene selv er opptatt av at arbeidet med eTwinning har gitt dem en mulighet til å jobbe med studenter fra andre land og få innsyn i ulike måter å jobbe på og andres tenkemåte og skolekultur.

– Det jeg tar med meg videre etter erfaringer av hva eTwinning kan tilby er ikke først og fremst programvare eller funksjoner, men hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom lærere, skoler og elever, forteller Mørch.

– Jeg føler også at jeg har fått god trening i å lede en gruppe på tvers av landegrenser, og øvelse i å løse utfordringer med språkbarrierer, avslutter Lohne.

For at lærerstudenter skal kunne registrere seg i eTwinning-portalen, må det foreligge en avtale mellom institusjonen og den nasjonale eTwinning støttetjenesten. Følg denne lenken om du har spørsmål eller er interessert i lese mer om eTwinning!