0
Hopp til hovedinnhold
Erfaringsdeling på tvers av fagmiljøene i GLU.

Erfaringsdeling på tvers av fag i grunnskolelærerutdanningene ved UiA

De 11 fagmiljøene i ProDiG-prosjektet ved Universitetet i Agder delte sine erfaringer med bruk av teknologi i sin undervisning.  

ProDiG-prosjektet har som mål å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen til lærerutdannere og studenter gjennom tettere samarbeid mellom campus og praksisfelt. Prosjektet har medarbeidere fra 10 ulike skoler på Agder og 11 fagmiljøer i grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. 

Denne uken var alle medarbeiderne i prosjektet samlet for å dele sine erfaringer med bruk av digital teknologi i undervisningen. 

- Det er utrolig gøy å se alt det spennende utviklingsarbeidet som foregår i fagmiljøene nå, sier prosjektleder Johan Andreasen. - Et tettere samarbeid mellom lærerutdannerne om studentenes undervisning på campus og i praksis er med på å styrke utdanningen til å bli mer profesjonsrettet, avslutter han