0
Hopp til hovedinnhold

Maria Taraldsen

Digitale ressurser har gitt store muligheter for variasjon og dybdelæring i klasserommet for både lærer og elever. Hvis ulike digitale hjelpemidler blir brukt hensiktsmessig, kan det skape rom for nytenkning og utvikling, i tillegg til at hjelpemidlene kan bidra til å sikre den tilpassede undervisningen for hver enkelt elev. Jeg ser frem til å dele tips, ideer og erfaringer på godt og vondt, samt tilegne meg flere alternative måter å ta i bruk digitale ressurser på i undervisningen.

Maria Taraldsen

Grimstad ungdomsskole