0
Hopp til hovedinnhold

Janne Nilsen

Digitale ressurser gir rom for utvikling, nytenkning og støtter opp under den pedagogikken som allerede brukes i klasserommet. Jeg er opptatt av at de digitale hjelpemidlene brukes på en hensiktsmessig måte. Det gir meg mulighet til å variere min undervisning, og jeg ser frem til å dele tips og ideer samt tilegne meg nye måter å bruke teknologien på i undervisning.

Janne Nilsen

Fagerholt skole