0
Hopp til hovedinnhold

Bjørnar Solli Timenes

I mine ti år som lærer har de digitale verktøyene fått en stadig viktigere rolle. Verktøyene har gått fra å være for de mest engasjerte og fremoverlente, til noe alle trenger i sin undervisningshverdag. Spesielt nå under Covid-19-pandeminen ser vi hvor viktig det er å mestre den digitale undervisningen. I ProDig-sammarbeidet får jeg mulighet til å dele mine, og mine kollegers, erfaringer med fremtidens lærere. Det at Universitet i Agder henter inn kunnskap fra skolene, og bruker dette i sin undervisning, gjør at steget fra student til lærer blir kortere. ProDig er også en gyllen mulighet til å forbli søkende etter nye måter å ta den digitale undervisningen videre på. Altså et samarbeid som kommer både skolene og studentene til gode.

Bjørnar Solli Timenes

Torridal skole