0
Hopp til hovedinnhold

Anne Caroline Bakken

Når digitale verktøy brukes effektivt og på riktig måte, vil læring skje. I Fagfornyelsen er de grunnleggende ferdighetene fornyet når det gjelder digitale ferdigheter. Samfunnsfag vil få et særlig ansvar, spesielt med tanke på kildevurdering og digital dømmekraft. Fremtidens skole vil trenge profesjonsfaglig digitalt kompetente lærere, og gjennom ProDig-prosjektet ser jeg frem til å samarbeide med gode lærerutdannere og jobbe mot en fremtidsrettet lærerutdanning.

Anne Caroline Bakken

Tinntjønn skole