Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Storslått feiring av lærerutdanningsskolene ved UiA

Med rød løper, tapas, bløtkake og samba fra Bom-Bompatruljen ble den offisielle oppstarten av samarbeidet mellom lærerutdanningsskolene og grunnskolelærerutdanningene høytidelig markert 7. januar.  

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vrimlehallen var full av mennesker, mat og musikk for å feire den offisielle starten på samarbeidet mellom LU-skolene og UiA.
Vrimlehallen var full av mennesker, mat og musikk for å feire den offisielle starten på samarbeidet mellom LU-skolene og UiA.

Lærerutdannerne  ved  Blomdalen, Høvåg, Karuss, Lovisenlund og Nygård skoler var invitert til arrangementet denne tirsdagsettermiddagen sammen med skolenes ledelse, rektor ved UiA, Sunniva Whittaker, faglærere fra ulike fagmiljøer og representanter fra skoleeierne og Avdeling for lærerutdanning.   

Rektor ved UiA, Sunniva Wittaker, mener samarbeidet mellom LU-skolene og UiA er viktig, og hun gleder seg til å følge det videre.

Rektor ved UiA, Sunniva Wittaker, mener samarbeidet mellom LU-skolene og UiA er viktig, og hun gleder seg til å følge det videre.

Bom-Bompatruljen satte stemningen med sambarytmer og show. Programmet videre omfattet blant annet hilsener og lykkeønskninger fra Whittaker, direktør for oppvekst i Kristiansand kommune, Kristin Eidet Robstad, og dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Hilde Inntjore. I tillegg ga dekan Hans Hodne og prodekan Gunnhild Kvåle, begge ved fakultet for humaniora og pedagogikk, et faglig innlegg om viktigheten av tett samarbeid og samskaping mellom praksisfeltet og campus for å gi lærerstudentene en best mulig utdanning. 

«Andy the candy», AKA Andres Skarpeteig Fidje, universitetslektor ved institutt for matematiske fag, stod for det kunstneriske innslaget med et skråblikk blant annet på hvordan det er «å skulle lære Pytagoras når du har blitt dumpa dagen før».

Praksislærerne Tore Gundersen og Ellinor Aas, studentene Lillian Ringøen og Alexander Halvorsen, og universitetslektor i pedagogikk, Åse Haraldstad, deltok i en panelsamtale om praksis som læringsarena ledet av Ingvild Bergan ved Avdeling for lærerutdanning. De understreket særlig betydningen av å se og møte den enkelte student, og samtidig gi utfordringer. Halvorsen uttrykte at det han lærte aller mest av i praksis er refleksjoner og faglige

Dekan og prodekan ved fakultet ved humaniora og pedagogikk, Hans Hodne og Gunhild Kvåle.

Dekan og prodekan ved fakultet ved humaniora og pedagogikk, Hans Hodne og Gunhild Kvåle.

samtaler med medstudenter og praksislærer i etterkant av undervisning, mens Haraldstad pekte på viktigheten av at lærerutdannere på ulike arenaer har respekt og forståelse for hverandres ulike roller i lærerutdanningen. 

Praksisleder for grunnskolelærerutdanningene ved UiA, Kristin Skoglund Robstad er veldig fornøyd og stolt av det samarbeidet som er etablert med de fem lærerutdanningsskolene. 

-Praksis er en vesentlig del av studentenes grunnskolelærerutdanning. Gjennom et tettere samarbeid mellom UiA og lærerutdanningsskolene kan vi sammen tilby studentene en relevant profesjonsutdanning. Et av flere mål med samarbeidet er å legge til rette for en bedre sammenheng mellom utdanning og yrke, sier Robstad og gleder seg til fortsettelsen.  

Hva er lærerutdanningsskoler?

I 2017 kom Kunnskapsdepartementets strategi «Lærerutdanning 2025, nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene». Et av tiltakene i denne er at lærerutdanningsinstitusjonene skal inngå avtaler mellom lærerutdanningsinstitusjonen, skoleeiere og lokale skoler om et definert antall lærerutdanningsskoler. Satstingen på lærerutdanningsskoler skal sikre høy kvalitet i praksisopplæringen, styrke forsknings- og utviklingssamarbeid, øke bruk av delte stillinger og sikre løpende kvalitetsutvikling i lærerutdanningene basert på både forskning og de langsiktige behovene i skolen

Lærerutdanningsskoler ved UiA

Etter søknad har fem skoler fått oppdrag som lærerutdanningsskoler; Blomdalen, Høvåg, Karuss, Lovisenlund og Nygård. Disse skal motta studentene på masternivå til 6 ukers praksis i fjerde studieår, og masterstudentene kan bruke disse skolen til innhenting av data til sine masteroppgaver. Alle skolene gjennomgår et 15 studiepoengs studie i skolebasert veiledningspedagogikk.