0
Hopp til hovedinnhold

Lærerutdanningsbarnehager er utvalgte barnehager som samarbeider spesielt tett med Universitetet i Agder om praksisopplæring og FoU-arbeid. Å bli en lærerutdanningsbarnehage vil være en unik mulighet for barnehagen til å arbeide systematisk med barnehageutvikling over flere år. Lærerutdanningsbarnehagene vil få mulighet til å være med å påvirke fremtidens barnehagelærerutdanning i et dynamisk samarbeid med UiA. Barnehagen vil få mulighet til å samarbeide med studenter og faglærere fra UiA i et likeverdig og utviklende læringsfelleskap.