Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Lærerutdanningsbarnehager er et partnerskap mellom Avdeling for lærerutdanning og barnehager i Kristiansand og Grimstad.

Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene. Samarbeidet skal gi en enda bedre praksis for studentene. En tettere samhandling mellom barnehagene og UiA skal utvikle en ny og bedre kompetanse som skal komme barnehagebarn til gode.