Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vurdering i kroppsøving

Lover og forskrifter

Oppgave 1 - Lover og forskrifter

Er vi kjent med gjeldende lover og forskrifter – hvor de står og hva som omtales?

VAL og VFL

Oppgave 2: VAL og VFL

Hvordan gjør vi det hos oss – underveisvurdering/VFL – er vi samstemte?

Kompetansebegrepet

Oppgave 3: Kompetansebegrepet

a) Hvordan synliggjør vi / konkretiserer vi innholdet i kompetansemål for faget – hvordan kommer dette til uttrykk i hverdagen, overfor elevene? 

b) Hvordan ser vi på det «fysiske elementet» i kompetansebegrepet ift. vurdering?

Elementer i "Om faget"

Oppgave 4 - Elementer i «Om faget»

a) Hvordan jobber vi med Kjerneelementene i vurderingsarbeidet?

b) Hvordan jobber vi med Tverrfaglige tema i vurderingsarbeidet?

c) Hvordan jobber vi med Grunnleggende ferdigheter i vurderingsarbeidet?

Innsatsbegrepet

Oppgave 5 - Innsats

a) Hvordan vurderer vi innsats her hos oss?

b) Vekter vi innsats – eventuelt hvor mye skal elementet telle – og i forhold til hva

Elevenes forutsetninger

Oppgave 6 - Elevenes forutsetninger

a) Hvordan jobber vi med utvalget av aktiviteter ift. kompetansemål - for å muliggjøre/sikre kompetanseoppnåelse?

b) Hva med aktivitetsutvalg og variasjon?

Kompetansemål

Oppgave 7 - Kompetansemål

a) Er vi kjent med den «fagspesifikke støtten» til underveis- og sluttvurdering, etter alle trinn?

Læringsmål og vurderingskriterier

Oppgave 8 - Læringsmål og vurderingskriterier

a) Konkretiserer vi kompetansemålene gjennom læringsmål og vurderingskriterier?

b) Er elevene kjent med læringsmål og vurderingskriterier?

c) Er elevene delaktige (medbestemmelse) i utviklingen av noen av læringsmålene – der det er naturlig?

d) Når tenker vi det er naturlig, at elevene er med å utarbeide læringsmål/vurderingskriterier?

Validitet og reliabelitet

Oppgave 9 - Validitet og reliabilitet

a) Har vi en «gjennomsiktig» vurderingspraksis her hos oss?

b) Vurderer vi det som vurderes skal – f.eks. når det kommer til kompetansemål?

c) Gjør vi ting likt her på skolen – ulike aspekter i vurderingspraksis forståes/vurderes likt?

Bidragsytere fra UiA