0
Hopp til hovedinnhold

Vurdering

Vurdering

Oppgaver til vurdering

Oppgavesettet kan brukes til alle fag. Bruk forskrift til opplæringsloven, overordnet del og læreplan i aktuelt fag for å arbeide med oppgavene. 

Fremtidseleven: Vurdering

Illustrasjon av fremtidseleven

Refleksjonsoppgaver til fremtidseleven: Vurdering

I arbeid med læreplan i fag ble læreplanen konkretisert ved å lage fremtidseleven.

Hvordan vil dere på best mulig måte

  • bruke vurdering for å støtte elevens progresjon
  • vurdere om eleven har oppnådd det dere ønsket