0
Hopp til hovedinnhold

Læreplan i norsk

Presentasjoner og fagintervjuer om aktuelle temaer i Fagfornyelsen

Norskfaget i Fagfornyinga – Introduksjon

Av Jon Olav Sørhaug

Det komparative perspektivet i norskfaget

Av Tom Flaten

Læreplan og læremidler

Nils Rune Birkeland intervjuer lærebokforfatter Jon Olav Sørhaug.

Bærekraftig utvikling og økokritikk i norskfaget

Nils Rune Birkeland intervjuer professor Reinhard Hennig.

Folkehelse og livsmestring i norskfaget

Nils Rune Birkeland samtaler med Unni Langås og Siri Vaaje Haugen.

Demokrati og medborgerskap i norskfaget

Nils Rune Birkeland samtaler med Siri Vaaje Haugen.

Nyttige nettressurser om Fagfornyelsen i norsk

Spørreundersøkelse om norskfaget og fagfornyelsen

For å finne ut av hva norsklærerne på videregående skoler i Agder opplever som utfordringer knytta til fagfornyelsen, laga og distribuerte vi en spørreundersøkelse.  

Undersøkelsen hadde tre hovedområder. Det første området stilte spørsmål knytta til i hvilken grad lærerne opplever at de er forberedt til å undervise om de seks nye kjerneelementene i norskfaget og de tre tverrfaglige temaene. Det andre vi søkte svar på, var hva lærerne ønska å få støtte til i norskfaget etter fagfornyelsen. Det siste området som det ble spurt om, var hva de ulike skolene så langt hadde fokusert på i arbeidet med fagfornyelsen.  

Undersøkelsen ble sendt ut til norsklærerne via fagforum og fagkontakter i midten av juni.  

Målet er at svara fra undersøkelsen skal gi et grunnlag som kan gjøre UiA og fagforum i norsk bedre rusta til å velge ut emner til arbeidet med kompetanseutviklinga som er målretta og viktige for norsklærerne. Med andre ord at arbeidet i Dekomp skal oppleves relevant og meiningsfullt for de som deltar.