Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Læreplan i kroppsøving

Profesjonsfellesskapet

Oppgave 1 - Profesjonsfelleskapet

Hvordan fungerer profesjonsfelleskapet hos oss – samarbeid/kultur for deling og tid til profesjonsfaglig utvikling, fra ledelse?

Hva er nytt?

Oppgave 2: Nytt i kroppsøving

Hva ser vi på som nytt, og hva er «gammelt nytt»?

Kompetansebegrepet

Oppgave 3: Kompetansebegrepet

a) Hvordan synliggjør vi: motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter og klarer vi å formidle nytteverdi i utenforliggende kontekst – ref. Evensen (2020)?

b) Har vi felles forståelse av innholdet i kompetansebegrepet - spesielt for kroppsøving? Se Udirs nettsider

Kompetansemål

Oppgave 4 - Kompetansemål

a) Jobber vi med kompetansemål isolert, eller ser vi det i sammenheng med andre sentrale elementer?

b) Hva med verbene i kompetansemålene – legger disse noen føringer ift. tolkning av kompetansemål?

Dybdelæring

Oppgave 5 - Dybdelæring

a) Har vi tradisjon for dybdelæring, eller overflatelæring? 

b) Hva legger vi i begrepet «kroppslig læring»?

Tverrfaglige tema

Oppgave 6 - Tverrfaglige tema

a) Jobber vi systematisk med tverrfaglige tema når vi planlegger kroppsøving/idrettsfag?

b) Er det samarbeid på tvers av fagene på vår skole?

Kjerneelement

Oppgave 7 - Kjerneelement

a) Har vi felles forståelse av innhold i kjerneelementene?

b) Er vi enige om hva vi legger i begrepet «bevegelsesaktiviteter»?

Innsatsbegrepet

Oppgave 8 - Innsatsbegrepet

a) Har vi felles forståelse av hvilke elementer innsatsbegrepet inneholder?

b) Hvordan innlemmer vi innsatsbegrepet i den daglige undervisningen?

Bidragsytere fra UiA