0
Hopp til hovedinnhold

Læreplan i fag

I LK-20 har læreplan i fag fått en ny struktur, denne består av 1. om faget, 2. kompetansemål og vurdering, 3. vurderingsordning. Det er tydelig sammenheng mellom de tre delene, dette fremheves også i forskrift til opplæringsloven.

Dette opplegget legger til rette for analyse av læreplan i fag. Engelsk brukes som eksempel, men opplegget kan brukes til arbeid med alle fag.

Illustrasjon av læreplan i engelsk

Illustrasjon: Mariette Aanensen

Struktur og delen "Om faget"

Oppgaver til struktur og delen "Om faget"

Oppgavene legger til rette for analyse av delen om faget og sammenheng med kompetansemål. Oppgavesettet kan brukes til alle fag.

Kompetansemål og progresjon

Oppgaver: Kompetansemål og progresjon

Oppgavene legger til rette for analyse av kompetansemålene og progresjon. Oppgavesettet kan brukes til alle fag.

Fremtidseleven: Konkretisering og refleksjon

Illustrasjon av fremtidseleven

Illustrasjon: Jørgen Aurebekk

Oppgaver til fremtidseleven: Konkretisering og refleksjon

Oppgavene legger til rette for konkretisering av læreplanen og refleksjon rundt hva vi ønsker elevene skal lære. Oppgavesettet kan brukes til alle fag.

Bidragsytere fra UiA