Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kartlegging og analyse i barnehage og skole

Velkommen til vår nettressurs for arbeid med kartlegging og analyse i barnehage og skole. Ressursen er utviklet med støtte fra Statsforvalteren i Agder og er ment som en støtte til ledere eller plangrupper i barnehager og skoler som ønsker å gjennomføre en enkel kartlegging av utviklingsbehov i personalet.

I denne første videoen kan du se Per Einar Garmannslund og Birgitte Wergeland presentere ressursen.

Informasjon om nettsiden (pdf)

1. Introduksjon

I denne videoen ser vi på hva kartlegginger kan være og hvorfor kartlegge ved starten av utviklingsprosesser.

2. Forberedelser

Denne videoen handler om hvordan en kan forberede karleggingen i personalgruppen for å sikre god kvalitet i undersøkelsen.

3. Analyse

I denne delen behandles enkle prinsipper for analyse av data som samles i kartlegginger. 

4. Iverksetting og personvern

I denne videoen ser vi kort blant annet på personvern.

Erfaringer fra praksisfeltet

 


Nedenes skole

I denne videoen samtaler Birgitte Wergeland med Olav Vikse, rektor ved Nedenes skole i Arendal, om hans erfaringer med gjennomføringen av ståstedsanalysen.

Nedenes skole

Bergtorasvei barnehage

I denne videoen samtaler Birgitte Wergeland med Anne Gro S. Kvernes, enhetsleder ved Bergtorasvei barnehage i Kristiansand, om hennes erfaringer med gjennomføringen av ståstedsanalysen.

Bergtorasvei barnehage