0
Hopp til hovedinnhold

Fagfornyelsen i videregående skole

Høsten 2020 startet en gradvis innføring av nye læreplaner. Denne nettsiden er basert på lokale behov og inneholder ressurser som tar for seg ulike aspekter ved disse forskriftene som skal styre innholdet i opplæringen. Sidene er utviklet på UiA i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Fagpakker

Fagfornyelsen for videregående skole

Refleksjon: Lov og forskrift

Hvorfor er kjennskap til lov og forskrift viktig? Hvilke forventninger har man til ansatte i skolen?

Refleksjonsoppgaver til filmen

Oppgave 1

Hvor god kjennskap har vi til lover og forskrifter som regulerer skolen? Hvilke deler kjenner vi best?

Oppgave 2
Bruker vi nok tid i kollegiet på tolkning av lov og forskrift? Hvordan kan man arbeide godt med dette?

Oppgave 3
Hvordan ønsker vi jobbe videre for å bli godt kjent med læreplanverket? Lag gjerne en plan i gruppen for lesing, gjennomgang og diskusjon av relevante lover og forskrifter.