Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp), desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole (Dekomp) og Kompetanseløftet (for spesialundervisning og inkluderende praksis).

Kontakt

leifj
Faglig leder for tilskuddsordningene og koordinator Dekomp fylket
agfoyn09
Koordinator Dekomp grunnskole og kompetanseløftet