Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp), desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole (Dekomp) og Kompetanseløftet (for spesialundervisning og inkluderende praksis).