0
Hopp til hovedinnhold

30 år med fruktbart forskningssamarbeid

Støtte fra ledelsen

The project has been an opening to understanding another society on topics such as corruption and gender. Getting on the inside has been invaluable.

Stein Kristiansen

Professor, Institutt for økonomi

Gjensidig respekt og forankring på toppnivå ligger til grunn for suksess-samarbeidet mellom UiA og Mzumbe University i Tanzania.

Samarbeidet mellom UiA og Mzumbe University startet i 1988 gjennom det en kan kalle hell i uhell. Institusjonene, som den gang het Agder Distriktshøyskole (ADH) og The Institute of Development Management (IDM), ble koblet sammen av Norad. IDMs Norad-finansierte samarbeid med Handelshøyskolen BI fungerte nemlig dårlig, og Norad inviterte ADH til å overta. Det ble starten på et langvarig bånd som fortsatt eksisterer i beste velgående.

- Dette er nok en av de lengste suksesshistoriene vi har når det gjelder Afrika-samarbeid, sier Stein Kristiansen.

Han er professor ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved UiA, og da han startet på ADH i 1989 ble han den første prosjektlederen i samarbeidet. Siden har han vært ivrig engasjert i Tanzania.

- Forskningssamarbeidet har i stor grad bidratt til å øke UiAs kompetanse i utviklingsspørsmål for forskning og undervisning. Det har vært en vei inn til å forstå et annet samfunn enten det gjelder temaer som korrupsjon eller kjønn. Å komme på innsiden har vært uvurderlig, sier Kristiansen. 

Samarbeidet har også vært en port til videre forskning i blant annet Indonesia, Nepal og Bangladesh.

- Det har gitt oss et godt grunnlag for å forstå andre, lignende samfunn, sier Bjørn Furuholt, tidligere førsteamanuensis på Institutt for Informasjonssystemer og flerårig prosjektleder i Mzumbe-samarbeidet.

 

Støtte fra ledelsen

Støtte fra toppledelsen har vært avgjørende for det nesten 30 år lange samarbeidet. Her er Torunn Lauvdal (daværende rektor ved UiA) og dekan Jon P. Knudsen fotografert sammen med visekansler Joseph Kuzilwa og hans ledergruppe ved Mzumbe University i 2008. (Foto: Bjørn Furuholt).

Ærlige likemenn

Helt fra starten ble gjensidig respekt og likeverd et viktig grunnlag for samarbeidet som i nærmere 20 år var fullfinansiert av Norad.

- ­­Vi la opp til å samarbeide og være ærlige likemenn fremfor å ha en ovenfra og ned- holdning. Det handlet like mye om hva de kunne lære oss som hva vi kunne lære dem, sier Bjørn Furuholt.

Mens de norske forskerne blant annet har bistått med akademisk kompetanse og tekniske støttefunksjoner som bibliotek, it-tjeneste og trykkeri, har tanzanianske kolleger hatt andre verdifulle bidrag.

- Vi har brukt mye tid på feltarbeid og forskning som våre kolleger har tilrettelagt for. Ved å være i deres omgivelser har vi lært mye av dem, og de har inspirert oss til å forstå mer når det gjelder utviklingsspørsmål, sier Stein Kristiansen.

Institusjonell forankring

At toppledelsen ved begge institusjonene har engasjert seg i samarbeidet, har spilt en avgjørende rolle.

-  Vi fikk tidlig en god relasjon til ledelsen ved IDM og ble raskt gode venner og kolleger. Med den hierarkiske oppbyggingen i afrikansk kultur og samfunn er en avhengig av å treffe aktører på toppnivå for å skape resultater, sier Bjørn Furuholt.

Ledelsen ved UiA har også vært tydelig involvert i samarbeidet, og representanter for ledelsen har vært på Tanzania-besøk. Det har også rundt 750 studenter fra UiA, gjennom studieturer som har blitt arrangert siden 1989.

Dar es Salaam

Prosjektarbeid om e-forvaltning i Dar es Salaam. Edmund Matotay og Simon Njovu fra Mzumbe University sammen med Hallgeir Nilsen og Øystein Sæbø fra UiA i 2009. (Foto: Bjørn Furuholt).

 

Doktorgradsprosjekter og internships

Samarbeidet har utviklet seg fra å være breddebasert med mange prosjekter til å prioritere færre prosjekter som har fått flere midler. Omfanget av internasjonale artikler har økt, det har også kvaliteten.  De siste ti årene har det blitt lagt et solid grunnlag for doktorgradsprosjekter.

- I 2017 har 6 av 8 ph.d.-kandidater fra Tanzania fullført doktorgraden sin her ved UiA. I tillegg har studenter fra Handelshøyskolen ved UiA internships i norske selskaper som Statoil og Yara i Afrika, sier Stein Kristiansen.

Forskerduoen ser positivt på at UiA nå i enda større grad skal integrere globale problemstillinger i utdanningene og forskningen gjennom globalt mindset-delen av strategien.

- Vi trenger et fåtalls strategiske samarbeid med gode relasjoner og toppforankring. Mzumbe-samarbeidet representerer sammen med University of Dar es Salaam en god mulighet til å bygge videre i tråd med strategien, sier Kristiansen.

Bjørn og Stein

Bjørn Furuholt and Stein Kristiansen have been involved in the research cooperation from the beginning in the late 80s. (Photo: Ingrid Anthonsen).

Tekst: Ingrid Anthonsen