Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Én logo for en tydelig merkevare

UiAs logo består av symbolet og forkortelsen. Symbolet viser Agders bølge som møter kunnskapens søyle. Disse skal ikke separeres. 

UiAs logoer er felles for alle. De gir universitetet en samlet identitet. Når logoene brukes av alle, fremstår UiA med full styrke og bredde i alle digitale og fysiske formater. Alle enheter som er heleid av UiA skal bruke UiA-logo. Logoen skal utformes i tråd med den visuelle identiteten til UiA. 

Hovedregel – UiA-logo brukes som rød eller hvit logo

Skal ha UiA-logo

Toppnivå
Hovedlogoen kan benyttes ikon med forkortelse UiA, og med ikon, forkortelse og hele navnet.

UiA logo toppnivå

Fakultet og institutt
UiAs logo skal benyttes av alle fakultet og institutter.

UiA logo fakultet

Senter
UiAs logo skal benyttes for alle forskningssenter der UiA er eier.

UiA forskningssenter

Satsinger og initiativer
UiAs logo skal benyttes for alle satsinger og initativer der UiA er majoritetseier.

UiA Alumni logo

Skal ikke ha egen UiA-logo

UiA-logoen vil kunne stå sammen med roller, støttefunksjoner, arrangementer, studier og sentere. Men blir ikke en del av hovedlogoen. 

 • Navnet skrives i Acumin Bold.
 • Navnet skal stå i små bokstaver (minuskler)
 • UiA-logoen brukes for å vise eierskap.
 • Avstanden mellom tekst og logo skal alltid være bredden av ikonet som avstand som minimum
 • UiA-logoen og navnet på rollen, arrangementet eller støttefunksjonen skal ikke se ut som én samlet logo.
Bilder av kommunikasjonstiltak
 • Studier
  Skal ikke ha egen logo.
 • Roller og funksjoner
  
Navn på roller og funksjoner skal stå for seg selv, men UiA logo skal opptre i nærheten som en tydelig avsender Navn på rollen eller funksjonen skal skrives i profilfonten Acumin Pro Bold 
 • Arrangementer
  Arrangementer som UiA helt eller delvis står bak, kan ha helt egne logoer og visuelle profiler. Når UiA logo opptrer som avsender, skal logoen ha korrekt profilfarge. 
 • Forskningsgrupper
  Forskningsgrupper som er heleid av universitetet skal i utgangspunktet ikke ha en logo, da vi alle er under samme merkevare. Akronymene er har ofte et så spesielt navn at det vil stikke seg ut også uten logo. Dere bør bruke tekst og bilde for å kommunisere hva de gjør og hvorfor de finnes.
 • Prosjektlogoer
  Samarbeidsprosjekter kan ha egne logoer Når UiA logo opptrer som avsender, skal den ha korrekt profilfarge.

UiA som partner

UiA er partner i flere forskningsprosjekter og -sentere, sammen med andre universiteter og virksomheter.
Slike prosjekter har sine egne logoer.

 • UiA er representert som partner på lik linje med de andre virksomhetene.
 • Bruk en UiA-logo, så langt det lar seg gjøre i riktig farge.
Viser logoen til FAB