Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Layoutprinsipper

  • Layout skal være balansert, klar og kontrastrik.
  • Titler bør ikke gå over bilde.
Layout som viser farger

Plassering av logo

  • Logoen står øverste eller nederst til venstre på formatet.
  • Luften rundt logoen må være minst like stor som bredden på symbolet.
Plassering av logo

Plass til innhold

Plasser tekst og bilder innenfor det blå feltet. Luft rundt området avsatt til innhold tilsvarer symbolets bredde.

Plass til innhold

Spalter

Innholdsfeltet er det opp i seks spalter (grid). Tekst og bilder følger spaltene. SLik skaper vi et dynamisk, en konsistent uttrykk. 

Spalter i layout

Ut av griden

  • Bilder skal minimum gå ut av griden på en eller to sider. 
  • Et bilde kan også dekke hele flaten
Ut av griden