Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret

Styrets medlemmer 1. august 2019 - 31. juli 2023

Sunniva Whittaker, leder

Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
Professor Gro-Renée Rambø
Førsteamanuensis Tormod Wallem Anundsen

Valgt av teknisk/administrativt personale
Seniorrådgiver Kristin Skoglund Robstad

Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
Stipendiat Lucia Castro Herrera

Valgt av studentene
Marie Winge Nørvåg
Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Eksterne medlemmer, oppnevnt av KD
Solveig Løhaugen, advokat i Wigemyr og Co DA.
Tom Fidjeland, CEO GCE Node, Kristiansand
Hanne Kathrine Krogstrup, professor og leder ved Aalborg Universitet
Lars Petter Maltby, CTO i Eyde-klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center

Varamedlemmer

For fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
Førsteamanuensis Hilde Lohne Seiler
Førsteamanuensis Per Elias Drabløs

For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
Henriette Hovland
Joseph Salomonsen

For studentene
Thor Eivind Forberg

Styrets medlemmer 1. august 2019 – 31. juli 2020.