Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret

Styrets medlemmer 1. august 2019 - 31.juli 2023

Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Valgt av teknisk/administrativt personale

Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Valgt av studentene

Eksterne medlemmer, oppnevnt av KD

Varamedlemmer

Varamedlemmer

For fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

For teknisk/administrativt personale

For studentene

Eksterne varamedlemmer