0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret

Styrets medlemmer 01.01.16-31.07.19:

Styrets medlemmer 01.01.16-31.07.19:

Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Valgt av teknisk/administrativt personale

Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (01.07.18-31.07.19)

Valgt av studentene for 2018

Eksterne medlemmer, oppnevnt av KD

Varamedlemmer

For fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

For teknisk/administrativt personale

For studentene for 2018

Eksterne varamedlemmer er oppnevnt i nummerert rekkefølge

Send studiet på mail