Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret

Styrets medlemmer 1. august 2023 - 31. juli 2027

Sunniva Whittaker, rektor og styreleder

Professor Gro-Renée Rambø
(Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling)

Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes
(Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling)

Rådgiver Thomas Eikeland Fiskå
(Valgt av teknisk/administrativt personale)

Stipendiat Elin Maria Berg
(Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling)

Marie Winge Nørvåg
(Valgt av studentene)

Thor Eivind Forberg
(Valgt av studentene)

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO
(Eksternt medlem, oppnevnt av KD)

Geir Bergskaug, konsernsjef i Sparebanken Sør
(Eksternt medlem, oppnevnt av KD)

Ole Falk Hansen, konsernsjef i NEKKAR
(Eksternt medlem, oppnevnt av KD)

Kunnskapsdepartementet skal supplere styret med ytterligere ett eksternt ekstern medlem da ett utnevnt medlem har trukket seg. 

Varamedlemmer

Hans Kjetil Lysgård, prorektor og stedsfortreder

For fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Professor Frøydis Nordgård Vik
Førsteamanuensis Tormod Wallem Anundsen

For midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Stipendiat Eva Mari Andreassen

For teknisk/administrativt personale
1. vara seniorrådgiver Geir Øyvind Kløkstad
2. vara rådgiver Silje Hammerstad Grimsli

For studentene
1. vara Cecilie Helen Askland
2. vara Lars Magnus Halvorsen

For eksterne
1. vara Tore Myhre, eksportdirektør i NHO
2. vara Nina Mevold, sykehusdirektør SSHF