0
Hopp til hovedinnhold

Plan for forskning og faglig og kunstnerisk utvikling 2017-2027

Hva slags universitet vil vi være om ti år? På disse sidene presenteres en plan for hvordan strukturene rundt forskning og faglig og kunstnerisk utvikling kan bygges for å ruste universitetet og våre ansatte for å gi forskningen best mulige vekstvilkår.

På disse sidene kan du se visjonen universitetet har for seks viktige handlingsområder. Fra hvert punkt kan du klikke deg videre til å lese mer om bakgrunnen, visjonen og tiltakene for å lykkes.

 

Forskningsgrupper mot 2027

Sterke forskningsgrupper vil være sentrale for at UiA skal nå sine mål innen forskning, utvikling og kunstnerisk utviklingsarbeid. I 2027 har UiA flere forskningssentre som har oppnådd status som nasjonalt eller internasjonalt ledende. I tillegg har universitetet velfungerende forskningsgrupper i hele bredden av utviklingsstigen.

Forskningsgrupper mot 2027

Rekruttering og karriereutvikling mot 2027

I 2027 er UiA 20 år og kjent som et dynamisk universitet som gir medarbeiderne muligheter til å utvikle seg. UiA tilbyr gode karriereveier for sine ansatte og har et rykte internasjonalt for å utvikle forskere som står for forskning av høy kvalitet. Det gjør UiA til en attraktiv arbeidsplass for forskertalenter og gir oss et rekrutteringsfortrinn.

Rekruttering og karriereutvikling mot 2027

Utdanning og forsking i sammenheng

I 2027 er det en god sammenheng mellom vår studieportefølje og vår forskningsportefølje. Vi skal ha solid forskning innen våre utdanningsområder. Studentene blir tidlig i utdanningsløpet trukket inn i forskningsaktiviteter, slik at alle får en god forståelse for forskningsmetoder og forskningens betydning.  

Utdanning og forsking i sammenheng

Tverrfaglig samarbeid mot 2027

I 2027 er ikke samskaping en strategisk visjon, men et etablert kjennetegn for UiA som institusjon. Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt, er vanlig blant UiAs vitenskapelig ansatte, og UiA er rigget for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Det er etablert samskapingsarenaer der fagmiljøene finner hverandre og samarbeider med hverandre og omgivelsene.

Tverrfaglig samarbeid mot 2027

Administrativ støtte til forskning

I 2027 bidrar alle administrative støttefunksjoner godt inn i forskningsprosjekter som en del av prosjektstøtteteamet. Forskningsadministrasjonen er kunnskapsrik, med gode digitale verktøy til både prosjektsamhandling og prosjekt- og økonomistyring. Den forskningsadministrative støtten tilpasses forskningsgruppenes og -sentrenes ambisjonsnivå.

Administrativ støtte til forskning

Forskningsinfrastruktur

Innen 2027 har UiA utviklet en helhetlig langtidsplan for infrastrukturutvikling. MIL-laben og I4Helse-laben er godt etabert og i aktiv bruk av UiA, regionen og internasjonale samarbeidspartnere. Samskapingsverkstedet har etablert seg som et nettverkssenter i regionen. UiA har utviklet oversikt over tilgjengelige laber og utstyr, som gjør at utnyttelsen av disse er så effektiv som mulig.

Forskningsinfrastruktur