0
Hopp til hovedinnhold

November 2019: Marius Martinussen

  • Maleriet er fargesterkt og abstrakt.
  • Fargene kan gi assosiasjoner til storbyens lysskilt og grafitti. Samtidig er naturen nærliggende å se i det fargesprakende maleriet.
  • En dualitet mellom kultur/natur.
  • Sted: A6, rektors kontor

Marius Martinussen- Tokyo pop

Marius Martinussen er født i 1978 i Arendal og gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 2004. Han har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i både Norge og Tyskland. Generelt blir maleriene gjerne beskrevet som å inneha referanser til populærkulturen, samtidig som det er kunsthistoriske referanser å finne som fra amerikansk popkunst, ekspresjonisme og street art. Men når en ser tidligere produksjon, får jeg umiddelbare assosiasjoner til 1990- tallets Tokyo Pop. Den japanske kunstneren Murakami har også en fascinasjon for amerikansk popkunst og ikke minst Andy Warhols banebrytende fascinasjon for mediekulturen. I lys av "crossover" mentalitet som gjorde seg gjeldene på den internasjonale kunstscenen på 1990- tallet, forenes høy og lavkultur i diffuse skillelinjer. Manga og Anime forenes med amerikansk og japansk tradisjon. En vanlig betegnelse i media har vært å referere til Andy Warhol, når Marius Martinussen sine idolbilder blir beskrevet. Men kanskje det japanske svaret på Andy Warhol; Takashi Murakami er like nærliggende å nevne som referanse? Katalog/boken "Marius Martinussen" som ble utgitt i 2005 i et samarbeid med Sørlandets kunstmuseum viser deler av produksjonen fra 2003-2005. I forordet blir referansene til popkunst nevnt, men kun den vestlige. Men, kan vi også se en japansk popkulturell side ved kunstnerskapet? Eks. verket "Hunted" acryl on canvas (2005) gir assosiasjoner til den japanske kunstneren Takashi Murakami (1962-). I likhet med Martinussens generelle fascinasjon for populærkulturelle utrykk, er Takashi Murakami en foregangsfigur innenfor retningen Tokyo Pop. Han er utdannet innenfor japansk tradisjonsmaling, men har siden vært interessert i det populærkulturelle feltet otaku- kulturen.

Otaku

Det japanske ordet otaku brukes om en person som har en "obsession" for manga/anime. Marius Martinussen anvender som det står i katalogen fra 2005 "referanser til kunsthistorien" og spiller på mange fasetter i sitt kunstnerskap. I sin fascinasjon for storby og grafitti, er det nærliggende med manga- elementer, som igjen er en stor inspirasjonskilde for grafitti-kunstnere. Marius er opptatt av natur. "Flowerpicture" (2003) kan gi assosiasjoner til den japanske tradisjonsmalingen "nihonga", men samtidig, i likhet med tokyo-popkunstnere, har han fjernet seg fra den strenge formalismen.

Sublime

Siden 2010 har kunstneren endret utrykket sitt til et mer abstrakt utrykk, vi ser fremdeles grafitti- referanser- men helhetsinntrykket er mer sublimt. I de siste årene har maleriet igjen fått en ny fokus blant utøvere og håndverket har kommet mer i fokus. Å søke røtter til det nasjonalromantiske og det nyromantiske er en gjennomgående kunsttendens. I en slik kontekst er det kanskje naturlig å lese Marius Martinussens senere tids abstrakte formalistiske malerier. 

Tekst: Mette-Line Pedersen