0
Hopp til hovedinnhold

Januar 2019: Glimt fra Agders teknologiske historie

  • Utstillingen viser 65 fotografier fra teknologiutviklingen i Agder
  • Sted: Campus Grimstad

Glimt fra teknologiutviklingen i Agder

Agderfylkene har en rik og levende teknologisk tradisjon. Høsten 2002 iverksatte Høgskolen i Agder ved Fakultet for teknologi et prosjekt som tok sikte på å fremskaffe fotografier med ledsagende tekster som kunne tydeliggjøre nettopp regionens teknologiske egenart. 

Våren 2004 ble to års innsamlingsarbeid sammenfattet i utstillingen «Glimt fra Agders teknologiske historie». Utstillingen viser 65 fotografier i ulike formater sammen med utfyllende tekster.

Prosjektansvarlig er Arild Andresen