0
Hopp til hovedinnhold

April 2018: Tor Einstabland

  • Fotografiet The Eliminated Element tilhører UiAs Kunstsamling
  • Samtidskunst
  • Sted: Campus Grimstad

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

The Eliminated Element

Frihet

En søken etter frihet. For de aller fleste av oss er frihet i første rekke en litterær konstruksjon, og for noen også en erstatning for Gud. Å tilpasse seg samfunnets normer oppleves for enkelte som en ufrihet og en søker etter noe annet. En slags form for lengsel etter frihet kan man også spore i Tor Einstablands kunstnerskap. Utforsking av identitet- enten det dreier seg om kunstnerrollen, kunstneriske sjangre og stilarter, kjønn, sosiale konvensjoner eller politiske holdninger- sto sentralt for den unge generasjonen siden 1980- årene.

I Einstablands utrykk kan man spore identitetsfokus og sosiale konvensjonstematikker, men samtidig har han skapt sin egen symbolverden.

Å reise alene til ukjente steder og land har lenge vært en drivkraft bak kunstnerskapet. Foruten reiser, har han også i perioder bodd i Warszawa og Paris. Denne søken etter å finne motiver som har elementer av mellommenneskelige psykologiske faktorer er et mål for kunstneren. Utfordringen blir videre å transformere denne følelsen som han opplever via fotografiet og andre medier. I serien «News From The Subconsious» kommer det tydeligere frem hans søken etter en konkretisering av det kunstneren oppfatter som «psykologiske mekanismer». Gjennom å finne frem sine egne minner om nyhetssaker, lager han fiktive nyhetssaker i utrykket. Dette kan sees som en kommentar til vår visuelle medievirkelighet som etter internett på mange måter har endret vår minnefunksjon.

Minner

Teoretiker Mette Sandbye har forøvrig teoretisert fotografiske minnesmerker i boken Mindesmærker. Hun skriver at tid og erindring i fotografier, til tross for den digitale utviklingen, har mulighet for å skape fiktive bilder, der vi stadig bringes i affekt av fotografiets fremstilling av ´det der var´. I Mindesmærker behandler Mette Sandbye spørsmålet om denne realisme, som hun forbinder med fotografiets måte å billedliggjøre tid, erindring og historiefortelling. Nettopp disse temaer har de siste tiår vært sentrale i samtidskunsten, hvor kunstfotografiet har spilt en stor rolle. Fotografiet kan på den måte fungere som en igangsetter av en erindringsprosess, et minne. I lys av sin tenkemåte, som Art Director og regissør, blir begrepet anvendt i Tor Einstablands iscenesettelser.På mange av sine utenlandsreiser, som for eksempel reisen til Kuwait, finner han den perfekte lokasjon hvor dramaet spilles ut, og bildet skapes.

Høstutstillingen

Etter å ha stilt ut verket « Taxi Driver» på Høstutstillingen i 2013, har Tor Einstabland videreutviklet denne tematikken i en videoinstallasjon- nå med et ønske om å berøre alle sanseorganene til betrakteren. I hans siste prosjekt «The Eliminated Element» ser vi tydelig dette berøringspunktet mellom minne, og det indre og ytre. Et barndomsminne dvs. «det eliminerte abstrakte objektet» kombineres med et landskap fra Kuwait- og i det hele oppstår det noe nytt, med et ønske om et fokus på eliminering. Samtidig utkrystalliseres alt i en scene som er utenfor vår visuelle hverdagspraksis og som utvikler seg til å bli noe annet. Det kan oppfattes nærmest som et arkiv. Ved en ren tilfeldighet fant et avfall fra en nedlagt industri, veien hjem til kunstnerens barndomshjem, og blir nå dekonstruert som en metafor for kunstnerens prosjekt «The Eliminated Element ».

Års historie og personlige minner knyttet til denne forunderlige abstrakte gjenstanden kommer til synlighet i en ny kontekst. Følelsen av å være eliminert, å gjerne være tilsidesatt i samfunnet, kan være en av tolkningene, men det er opp til hver enkelt av oss å lese. 

Tekst: Mette-Line Pedersen, kunsthistoriker/seniorrådgiver for UiAs kunstsamling.