0
Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjonsplan 2021 - 2024

Det arbeides høsten 2020 med en kommunikasjonsplan for hele Universitetet i Agder.

På bakgrunn av UiAs nye strategi for 2021-2024 skal det lages en kommunikasjonsplan for samme periode. Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå UiAs overordnede mål og dermed et strategisk redskap for å bygge og utvikle UiA som organisasjon.

Målet med kommunikasjonsplanen er å gi universitetets kommunikasjonsarbeid:

  • klare mål, tydeligere retning, helhet, prioritering og effektivitet
  • en tydelig universitetsidentitet å ta utgangspunkt i
  • tydelig ansvarsfordeling

Planen skal vedtas i universitetsstyret.

Tidslinje

Innen 27. september

Forarbeid

Den innledende fasen skal legge grunnlaget for videre arbeid med kommunikasjonsplanen.

Innen 27. oktober

Involvering, utarbeidelse av mål og tiltak

Gjennom bred involvering, god fasilitering og kreative prosesser skal grunnlaget for kommunikasjonsplanen legges i denne fasen.

Innen 15. november

Innspillsrunde og ferdigstilling

I den siste fasen skal utkastet til kommunikasjonsplan sendes til enheter ved UiA på innspillsrunde og planen ferdigstilles med evt. endringer. Planen vedtas i universitetsstyret.