Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Universitetet i Agder er et statlig eid universitet, ledet av en valgt rektor og utnevnt Universitetsdirektør. Universitetet har seks fakulteter og en avdeling for lærerutdanning som styres som en helhet av Universitetsstyret, bestående av flertall av medlemmer valgt av fakultet, ansatte og studenter og en minoritet av eksterne medlemmer utnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Organisasjonskart for Universitetet i Agder

organisasjonskart UiA