Juni 2016: Kunst utenfor Kunsten. Mail art+Beat art - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Juni 2016: Kunst utenfor Kunsten. Mail art+Beat art

Den 28 mai 2016 åpnet kunstutstillingen Kunst utenfor Kunsten. Mail art+beat kunst på Agder Gamle Teater i forbindelse med UiAs eksamensfestival. Det er første gang at Wenneslandsamlingen på UiA blir rekontekstualisert via en global mail art respons. Hva er mail art og hvorfor ønsket kuratorene akkurat denne formen for kunstnerisk respons på en historisk samling? 

 

  • Utstillingen var i perioden 28.mai-4. juni 2016 i Agder Gamle Teater

Fra Beat til Mail-art

Beat-kunstnerne på 1950- tallet i San Francisco tilhørte en subkultur med en politisk orientering som resulterte naturligvis i et kunstsyn som var  det motsatte enn datidens konsumforherligelse. Beatgenerasjonen har hatt stor betydning for blant annet kunstnerisk frihet og bidratt til mail artens historiske røtter i blant annet England på 1950 tallet, der musikeren, magikeren og media-manipulatoren Genesis P- Orridge  var en nær venn av beatforfatteren William Burroughs, og anvendte hans ideer om cut-up estetikk i et musikalsk rammeverk som var del av et mail art community. 

Mail art kunstnere brukte post-systemet til å sende hverandre analoge uttrykk som f.eks. illustrerte konvolutter og postkort, snodige objekter og håndlagde miniatyr-kunstbøker, lydkunst, collage, poesi, fotografi, performance-oppskrifter, eller når man kommer til 1980-tallet: massekopierte trykksaker, bøker og fanziner.  

Mail arts historiske linjer refereres gjerne til dadaisten Marcel Duchamp som i 1916 sendte ut en postkortserie med innhold av et slags oppløst språk. Ellers blir Fluxus-bevegelsen på 60-tallet regnet som selve opphavet til Mail art. I en frustrasjon over å ikke lykkes på det etablerte kunstmarkedet, begynte de derfor av mangel på utstillingsmuligheter å sende arbeider seg imellom. Kunstnere var derfor hyppige gjester på postkontorene. Den amerikanske kunstneren Ray Johnson blir regnet for å være den første mail art kunstneren og utviklet New York Correspondance School- et nettverk for mail kunstnere. 

I 1970 ble den første store mail art utstillingen vist på Whitney museet i New York, organisert av blant annet Johnson. Et eksempel på en slik aktivitet er å sende ut et visst antall invitasjoner med oppfordring til å sende inn arbeider via posten- gjerne over et gitt tema. Man mottok stoffet, laget en utstilling, og katalogen som ble laget ble sendt ut til deltakerne. Det ble tidlig en praksis å trykke alle deltakernes navn og adresser, som mål for å skape et stort internasjonalt nettverk. Parallelt til 70 tallets Ray Johnson ble Artpool archieve startet i 1979 i Budapest. Dette var og er,  et fritt non-profitt arkiv dedikert til avant-gardistisk kunst, der mail art er en paraply for uavhengig fri autonom kunst som er utenfor markedet. En klar parallell til beatkunstens outsider posisjon med røtter til dadaistisk kunst! De har pr dags dato et stort arkiv med artists books, frimerker, mail art, visual poesi, konseptkunst m.m I mellom 1979-1989 ble det arrangert en rekke mail-art utstillinger, og i 1984 var  Hungary Can Be yours” utstillingen den siste forbudte utstillingen.  

Open call

I et forsøk på å rekontektualisere Wenneslandsamlingen har vi  sendt ut en open call på Fb siden The Beat art collection in Norway og fått innsendt originale postkort fra 95 kunstnere fra hele verden, alt fra Japan til Norge- men Norge deltar i mindre grad i respons, noe som bekrefter spådommene til en artikkel allerede som var publisert i  UKS-nytt i 1989; var mail- art en internasjonal massebevegelse, men var upåaktet i Norge. Vi opplever at mail-art er en helt vanlig praksis på kunstskoler verden over og videre en aktiv undergrunnspraksis, men ikke i Norge. Etter www på 1990- tallet var det mange mail artister som korrensponderte på internett istedenfor postgangen, men mail-art  sendt gjennom posten har eksistert parallelt hele tiden- særlig kanskje aktuelt i land med dårlig nett tilgang.

Men vi registrer også at mail-art via postgangen er i oppsving blant unge kunstnere i dag, som en reaksjon på internett og teknologisk anonymisering. Postkortet og det analoge ”hands on” utrykket gjennom å fysisk sende det videre i en postgang gir andre muligheter til kunstnerisk utfoldelse, og kan her nevne at det prestisjefulle kunstgalleriet The Whitechapel i London viser nå mail art utstillingen Imprint 93.

Mail art regler

Utstillingen ønsker å vise at beatkunsten inspirerer den dag i dag- både innenfor kunsten og utenfor. Beatkunsten og mail art har til felles å skape og danne nettverk utenfor kunstmarkedet og kunstkanonen- Kunst utenfor kunsten følger mail arts regler for open call: Alle innsendte arbeider blir stilt ut, 2. Ingen jury, 3. Ingen retur- med andre ord : Kunst utenfor kunsten.

Utstillingen viser at mail art lever i beste velgående til tross for internett, - nettopp en drivkraft til å skape og danne nettverk utenfor det etablerte, med ikke- kommersielle hensikter.

Vi håper at ved å synliggjøre ulike undergrunnskulturer kan synliggjøre ”kunst utenfor kunsten”, en kollektiv ånd til å skape nye historier som er utenfor den etablerte kunstkanonen og som kan redefinere kunsten.

Vi vil få takke alle kunstnerne som har sendt original mail art for en fantastisk respons! I tråd med mail-arts attitude, får alle deltakeren tilsendt fanzine i posten! Uten dere hadde vi ikke kunne realisert denne utstillingen. 

……………….

Denne kronikken ble første gang publisert i Fvn kronikk 24.05. 2016:

Tekst: Mette-Line Pedersen, rådgiver/kunsthistoriker for UiAs kunstsamling og kurator for utstillingen.

Send studiet på mail