0
Hopp til hovedinnhold

Ny visuell identitet for UiA

Hopp til hovedinnhold

Den nye visuelle identiteten viser et samlet og mangfoldig universitet. Universitetet i Agder og Innoventi har sammen utviklet en identitet som vil gjøre UiA mer synlig.

Mangfoldig og samlet

Den nye identiteten forteller om et mangfoldig og samlet UiA. Et UiA som skaper kunnskap på tvers av faggrenser, sammen med landsdelen og verden.

En forenklet og modernisert logo

På folkemunne har Universitet i Agder lenge blitt kalt UiA. Også i media og formelle sammenhenger har det blitt vanlig å benytte kortversjonen. Nå er tiden inne for å implementere UiA i den offisielle logoen. 

Siden den nåværende logoen ble designet, har sosiale medier og andre kanaler kommet til. Den nye visuelle identiteten gjør det enkelt å kommuniser klart og tydelig på tvers av digitale og analoge kanaler. 

Ett navn, én merkevare

Det visuell uttrykket har vært fragmentert. Sentere, prosjekter og program har hatt egne visuelle uttrykk , og UiA har vært vanskelig å kjenne igjen.

Den nye identiteten viser helheten i mangfoldet. Merkevaren UiA blir sterkere. UiA blir en tydelig avsender, og attraktiv for studenter, ansatte og samarbeidspartenere.

Få virkemidler, fleksibelt design

Med få virkemidler forteller identiteten om UiA. Alle virksomheter på UiA deler den samme logoen, fargepalletten og typografien. Bilder gir et innblikk i undervisning, forskning studentliv.

Tydelige elementer og enkle retningslinjer legger til rette for stor fleksibilitet, uten at det går ut over gjenkjennligheten til merkevaren UiA.

Veien videre – implementering

Arbeidet med den visuelle profilen har pågått i syv måneder siden august 2018. Den nye profilen vil bli tatt i bruk allerede til studiestart i sommer. Utover høsten skal det produseres nye skilter, og ved nyttår skal store deler av den nye profilen prege hele UiA. Slik vil vi vise hva vi står for. Vi skal være synlige på Agder, og bidra til samfunnsutviklingen gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. 

Spørsmål og forslag

thomasf
Prosjektleder for visuell identitet