Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Brev fra universitetsdirektøren

Seunn Smith-Tønnessen, profilfoto

Vår akademiske kultur skal være mangfoldig og vi skal kjennetegnes ved likeverd og fellesskap. En forutsetning for å lykkes i dette arbeidet, er at alle på UiA bidrar til et målrettet arbeid for likestilling, mangfold og inkludering ved UiA - hver eneste dag.

Seunn Smith-Tønnessen

Universitetsdirektør

UiA sin visjon er «Samskaping for fremtidens kunnskap». Vi skal skape og tilgjengeliggjøre kunnskap og bidra til nyskaping. Vår akademiske kultur skal være mangfoldig og vi skal kjennetegnes ved likeverd og fellesskap. I tillegg skal vi bidra til å oppnå̊ FN sine bærekraftsmål om både likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet. Vi løfter likestilling, inkludering og mangfold høyt når vi samskaper på UiA.

Det mangfold som studenter og ansatte ved UiA representerer, er til berikelse både for UiA og for landsdelen. For å oppnå god utnyttelse av de menneskelige ressursene og for å nå målene vår strategi, er det viktig at studenter og ansatte er trygge, opplever seg likestilte og inkluderte. UiA har nulltoleranse for diskriminering, mobbing, trakassering og rasisme.

Universitetsstyret vedtok den 15. september 2020 sin fjerde handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering. Handlingsplanen beskriver mål og tiltak som skal styrke likestilling, mangfold og inkludering ved UiA i tidsrommet 2021-2024. En forutsetning for å lykkes i dette arbeidet, er at alle på UiA bidrar til et målrettet arbeid for likestilling, mangfold og inkludering ved UiA - hver eneste dag.

På UiA arbeider vi for dette, fra vårt Universitetsstyre, i min ledergruppe, og i samskaping med våre ledere og ansatte. Vårt mål er å lykkes, sammen!

Med vennlig hilsen, Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen