Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Brev fra studentombudet

Universitetet i Agder skal være et trygt sted å være for alle våre studenter, og de skal føle seg likestilte og inkluderte. Vi ønsker et mangfoldig og læringsrikt studentmiljø ved UiA.

Eirik Andreassen Mo

Studentombudet

Universitetet i Agder skal være et trygt sted å være for alle våre studenter, og de skal føle seg likestilte og inkluderte. Vi ønsker et mangfoldig og læringsrikt studentmiljø ved UiA.

For studenter ved UiA er det derfor viktig å vite at universitetet har et lovfestet ansvar for et forsvarlig læringsmiljø, og for å arbeide med at ingen studenter opplever diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, kultur, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller annet.

Dette er imidlertid ikke bare en lovfestet plikt UiA har, men et også et ønske fra institusjonen selv. Det fremkommer blant annet i UiA sin strategi at vår akademiske kultur skal være mangfoldig, og at vårt kunnskapsfellesskap skal kjennetegnes av likeverd og fellesskap. Vi tror på at det mangfoldet som studentene representerer, er en berikelse for både universitetet og hele Agder.

Et forsvarlig læringsmiljø innebærer en studiehverdag fri for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Studenter ved UiA skal derfor utvise seksuell folkeskikk, og det arrangeres en rekke kurs og opplæringstilbud internt for både studenter og veiledere. Det forsvarlige læringsmiljøet skal videre sikres ved en god varslingskultur, og studenter som sier fra om at de opplever eller oppdager kritikkverdige forhold skal tas på alvor.

Vi på UiA arbeider for at studenter og ansatte sammen skal få et trygt miljø som skaper vekst og læring. Vi samskaper for fremtidens kunnskap.