Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jannik Stølen Timenes

Jeg har opplevd det som særlig meningsfullt å jobbe med veiledning av studenter og med internasjonale prosjekt.

Jannik Stølen Timenes

Seniorrådgiver

Jeg er seniorrådgiver ved Fakultet for samfunnsvitenskap i fakultetsdirektørens stab. Jeg har to hovedansvarsområder, studieadministrativ koordinator og internasjonal koordinator.

Som studieadministrativ koordinator har jeg fag- og koordineringsansvar for studieadministrative saker ved fakultetet. I denne rollen samarbeider jeg tett med studiekonsulentene, instituttlederne og studieprogramlederne ved fakultetet og med studieavdelingen i fellesadministrasjonen. Det kan være utvikling av nye studieprogram, slik som nytt 5-årig studie i Barnevern, det kan være endringer i studiene, rekruttering og opptak, spørsmål om forskrifter og lover, høringer, prosjekter, fagdager osv. Jobben innebærer også å holde seg oppdatert på hva som skjer i sektoren, både nasjonalt og internasjonalt.

Som internasjonal koordinator jobber jeg med avtaler om utveksling i studiene våre og med søknader og koordinering av prosjekter. Eksempel på prosjekter er Erasmus+ global mobilitetsprosjekter, som innebærer inn- og utveksling av studenter og ansatte. Fakultetet har lenge samarbeidet om utveksling med Sri Lanka, Uganda, Indonesia, Bolivia og Nepal. Jeg jobber for at flere studenter skal benytte seg av disse mulighetene. Jeg besøker jevnlig våre partneruniversitet, og deltar på internasjonale utdanningskonferanser, som EAIE og NAFSA.

Hvorfor valgte du å jobbe ved UiA?

Det er kanskje bedre å spørre om hvorfor jeg er blitt her? Det er nok fordi det hele tiden har vært muligheter og rom for utvikling, for nye stillinger, arbeidsoppgaver og prosjekter. Jeg har opplevd det som særlig meningsfullt å jobbe med veiledning av studenter og med internasjonale prosjekt. Jeg har hatt gode ledere som har gitt rom for utvikling i jobben og som har delegert mye ansvar. De siste årene har jeg også fått muligheten til å ta en Mastergrad i ledelse ved UiA ved siden av jobb.

Jeg har jobbet ved HiA/UiA i 20 år i ulike stillinger. Jeg begynte ved Institutt for informasjonssystemer i 1999 og har siden jobbet i ulike stillinger ved fakultetet; i ledelsens stab, ved Institutt for økonomi og i 10 år ved Institutt for utviklingsstudier før jeg begynte i min nåværende stilling høsten 2015. Med min bakgrunn i språkfag og utviklingsstudier synes jeg det virket spennende og meningsfullt å jobbe på HiA. Jeg fikk en stilling som jeg var overkvalifisert for, men fikk dermed et ben innenfor. Jeg fikk ganske raskt en stillingstittel som krevde den utdanningen jeg hadde.

Det beste med å jobbe her er samfunnsoppdraget UiA har som universitet og all kunnskapen som finnes her, spennende arbeidsoppgaver og muligheter for utvikling i jobben, godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.