Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

2021 - 2024

Handlingsplan for kommunikasjon

Dette er Universitetet i Agders handlingsplan for kommunikasjon i perioden 2021-2024. Tiltakene skal bidra til at målene i universitetets overordnede strategi nås.

UiAs strategi inneholder flere områder og satsinger hvor kommunikasjon er et essensielt virkemiddel for måloppnåelse. UiA skal blant annet ha synlighet og anerkjennelse regionalt, nasjonalt og internasjonalt, drive ambisiøs rekruttering av ansatte og studenter, samt øke kunnskapsformidlingen og bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt. I tillegg skal vi utvikle organisasjonen, noe som stiller store krav til vår interne kommunikasjon.

Kommunikasjonsarbeidet ved hele universitetet skal

  • ta utgangspunkt i universitetets identitet som samskapingsuniversitetet
  • ha klare mål og tydelig retning, og være helhetlig, prioritert og effektivt
  • ha tydelig ansvarsfordeling

Det er definert mål og tiltak for hvert av disse områdene. Flere av tiltakene som er definert under ett av satsingsområdene vil ha positiv effekt for måloppnåelse i ett eller flere av de andre.

Handlingsplanen ble vedtatt i universitetsstyret 25. november 2020 og skal være utgangspunktet for kommunikasjonsarbeidet i alle UiAs enheter. Mer om planen