Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Internship

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr studenter relevant arbeidserfaring, både lokalt og internasjonalt.

Hva er internship?

Internship gir studenten mulighet til å arbeide i en virksomhet med oppgaver som er relevante for utdanningen. Dette gir 15 studiepoeng (ECTS) og samtidig en unik praktisk erfaring og kontakt med arbeidslivet. Deltakende private og offentlige virksomheter er valgt ut av Handelshøyskolen ved UiA, og studenten følges opp med veiledning underveis i arbeidet. Internship inngår som et valgemne i flere av Handelshøyskolen ved UiAs masterprogram. Begrenset antall plasser tilgjengelig. Les emnebeskrivelsene nedenfor.

Hvordan gjennomføres internship?

Utvalg av kandidater til internship skjer på grunnlag av individuelle søknader med karakterutskrift, motivasjonsbrev, CV og intervju. Handelshøyskolen ved UiA legger vekt på å finne en ideell tilpasning mellom aktuelle studenters kompetanse og deltakende virksomheters behov. Internship foregår i siste studieårs høstsemester og består av 300 timers arbeid i en virksomhet og 100 timers arbeid med en sluttrapport.

Hvor kan jeg jobbe?

Lokalt tilbys internship i virksomheter på Agder, som MHWirth, 3B Fibreglass, Gard, Skagerak Maturo, Veidekke, Sparebanken Sør, Deloitte, NHO og Kristiansand kommune.

Internasjonalt samarbeider vi med nordiske virksomheter i USA, Kina, India, Indonesia og Tanzania. Eksempler på bedrifter som er med: Yara, Jotun, Equinor, Kongsberg Maritime, Aker Solution, Elkem, Ikea, Noratel, Rolls-Royce og Innovasjon Norge.

Hvorfor ta internship?

  • Unik mulighet for å kombinere teori og praksis som del av utdanningen
  • Øvelse i å skrive søknad og gjennomføre jobbintervju
  • Komme på innsiden og få arbeidserfaring og kontaktnett i spennende virksomheter
  • Få en god attest fra arbeidsgiver
  • Verdifullt på CVen

Artikler om internship