Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Institutt for strategi og ledelse tilhører Handelshøyskolen ved UiA, og har et spesielt ansvar for emnene strategi, ledelse, markedsføring, etikk og organisasjonsfag, som alle er viktige tema i dagens næringsliv. Instituttet har forskning og prosjekter på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt, samt at vi samarbeider med lokalt næringsliv. Instituttet samarbeider også tett med Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon, som er et tverrfaglig kunnskapssenter som forsker, underviser og samskaper innen entreprenørskap og innovasjon. Instituttet søker stadig flere samarbeidspartnere for samskaping, både forskere og aktører fra arbeidslivet. 

Forskning

Siste fra instituttet

Arrangementer