0
Hopp til hovedinnhold

Studiestart ved Handelshøyskolen ved UiA i Kristiansand

Her følger litt informasjon om noen av arrangementene og tiltakene som er planlagt ved Campus Kristiansand.

Oversiktsbilde av Campus Kristiansand.
Det er klart for studiestart på UiA.

Skrevet av Linn Slaatsveen og Amanda Løvstad.

Rebus

På tirsdag i studiestartuken arrangeres det rebus på Campus Kristiansand for nye studenter. Rebusen består av ulike stands spredt rundt på campus, hvor organisasjoner tilknyttet UiA deltar. De som er påmeldt hittil er UiA Nyskaping, Start UiA, Econa, Børsgruppen, Align Racing, SiA Helse, PhD ved Handelshøyskolen og Alumni. De skal bidra med spennende aktiviteter til rebusen. 

I tillegg til å løse oppgaver underveis skal lagene også finne bokstaver på hver stand som til slutt skal settes sammen til et ord. Det vil bli kåret vinnerlag på rebusen, og vinnerne belønnes med premie. Dette er en fin måte for studentene å bli kjent med UiA og hverandre. Vel i mål vil studentene motta en liten forfriskning.

Fagsosialt arrangement

På fredag vil det være et fagsosialt arrangement for de nye studentene på Handelshøyskolen ved UiA. Tittelen for det fagsosiale arrangementet er “Norge - fra olje til…?”.Alle de nye studentene vil få en invitasjon på mail med en påmeldingslenke. Det vil være to arrangementer, ett for de nye masterstudentene og ett for de nye bachelorstudentene. Arrangementene starter på Q42 med kaffe og litt å bite i. For masterstudentene vil arrangementet foregå på engelsk, mens arrangement for bachelorstudentene vil foregå på norsk. Programmet starter med et foredrag, hvor flere foredragsholdere vil holde et kort innlegg på ca ti minutter hver. Etter foredragene vil studentene deles inn i grupper hvor de skal jobbe med små oppgaver. Dette skal løses ved å lage korte videosnutter, hvor det vil kåres et vinnende team.

Oppgavene vil ta utgangspunkt i spørsmål som er relevant for samfunnet, og som også er knyttet til fagene som undervises på studiene. Vitenskapelige personer fra fagområdene har vært med i planleggingen av disse oppgavene. På dette fagsosiale arrangementet vil de nye studentene ha mulighet til å bli kjent med hverandre samtidig som de løser faglige spørsmål. Arrangementene avsluttes med en enkel bevertning. 

Kartleggingsprosjekt

Handelshøyskolen ved UiA har igangsatt et prosjekt for å kartlegge fremtidige tiltak for å tilrettelegge for en bedre studiestart og integrering for internasjonale gradsstudenter ved fakultetet. Dette vil resultere i en rapport. Prosjektet er i oppstartsfasen, men det har allerede begynt å ta form.

Hittil i prosjektet har det blitt planlagt måter å tilrettelegge studiestart på, samt innspill til forbedring av de sosiale tilbudene til de internasjonale gradsstudentene. 

Hittil dreier innspill til forbedring av disse tilbudene seg om å åpne for mer inkludering av de internasjonale gradsstudentene. Blant annet ved å legge til rette for og å skape en lavere terskel for engelsk kommunikasjon. Dette kan gjøres ved å fokusere på at alle på UiA, inkludert medstudenter, har et felles ansvar for inkludering gjennom språk.

Kartleggingsprosjektet, med mål på å forbedre mottaket for internasjonale gradsstudenter på Handelshøyskolen ved  UiA er godt i gang, og vi er spente på resultatet av rapporten. 

Det er første gang at fakultetene på UiA har fått et større ansvar for å arrangere egne fagsosiale aktiviteter for sine nye studenter. Ifølge koordinator for oppstartsuken for Handelshøyskolen ved UiAs studieprogrammer ved Campus Kristiansand, Anne Line Omsland, har det vært helt avgjørende at både fakultetsledelsen, fagmiljøet, linjeforeningene og ikke minst studentene som er ansatt til å jobbe med planlegging og gjennomføring av studiestart har vist en enorm vilje og lagt ned mye ressurser i arbeidet så langt. 

Studiestart ved Handelshøyskolen ved UiA i Kristiansand