Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Stort behov for kompetanse om gjeldsrådgivning

Handelshøyskolen Executives kurs i gjeldsrådgivning er svært populært. Ifølge foreleser Egil Rokhaug vil behovet for denne kompetansen øke i tiden som kommer.

Bildet viser foreleser Egil Rokhaug som underviser i et klasserom.
Det vil bli et større behov for kompetanse om gjeldsrådgivning i tiden fremover, ifølge foreleser Egil Rokhaug.

– Det er en mangel på gjeldsrådgivnings-kompetanse hos kommunene og i NAV-systemet. Med de økte prisene vi nå opplever vil behovet øke, ettersom flere ikke vil klare å håndtere gjelden sin, sier Rokhaug.

Gjeldsrådgivning går ut på å få gi folk hjelp til å håndtere sine økonomiske utfordringer. Uavhengig av hvordan en har opparbeidet seg uhåndterlig gjeld er det konkrete grep gjeldsrådgivere kan ta for å bedre situasjonen.

Les mer om gjeldsrådgivning-kurset her!

Forbruk og prioriteringer

– En gjeldsrådgiver skal forsøke å hjelpe med å styre forbruk og prioriteringer over i en bærekraftig retning. Dette kan bety å forhandle med kreditorer for å komme frem til løsninger, eller å få en oversikt over den personlige økonomien og se på hvordan man kan endre utgiftene, sier Rokhaug.

Å veilede personer med gjeldsproblemer krever kunnskap om forebygging og avhjelping, og ikke minst om hvilke måter en kan tilrettelegge for at personer kan få betalt for seg.

I dag er det veldig enkelt å sette seg i stor gjeld, og staten har tatt flere grep for å prøve å stagge kredittselskaper. Blant annet gjennom gjeldsregisteret.

– I gjeldsregisteret kan kredittkortselskapene se hva slags gjeld en person har fra før, også hos andre kredittkortselskaper. Det gjør at mange som ønsker mer kreditt, og dermed gjeld, ikke får det. I tillegg har vi også regler på at du maksimalt kan ta opp lån på fem ganger din egen inntekt, sier Rokhaug.

Nye tiltak fra staten

I kurset i gjeldsrådgivning blir det lagt vekt på viktige juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål. Det er spesielt rettet mot økonomiske rådgivere innenfor Nav-systemet, namsmenn, innkrevingsmyndigheter, ansatte i bank og inkassovirksomheter.

Flere tiltak for å hindre at folk havner i gjeldsproblemer er nå på vei, blant annet får bankene en plikt til å nekte folk lån når de ser at de ikke kan betale for seg.

– Tidligere har bankene hatt en frarådingsplikt hvis de ser at noen ikke kan betale. Men nå får de også en avslagsplikt. Det blir spennende å se hvilken effekt dette vil ha, for det utvikles stadig nye kredittløsninger for å tilpasse seg nye regler, sier Rokhaug.