Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Sosialt og faglig viktig

Sparebanken Sørs ansatte ønsket seg et kompetanseløft. De fant det de var ute etter hos Handelshøyskolen Executive.

Bildet viser logoen til Sparebanken Sør og Lars Gustav Gulowsen.
Assisterende banksjef i Sparebanken Sør i Mandal, Lars Gustav Gulowsen, er glad for samarbeidet med Handelshøyskolen Executive.

– Våre bedriftsrådgivere, lokale ledere og regionbanksjefer ønsket å ta del i et kompetanseutviklingsløp, samtidig som det har kommet en del nye krav fra myndighetene som vi trenger mer kunnskap om. Vi har lang erfaring med å tolke det økonomiske, men en del nye ting, slik som antihvitvasking, trenger vi mer kunnskap om, sier Lars Gustav Gulowsen.

Han er assisterende banksjef bedrift for Sparebanken Sør i Mandal. De tok kontakt med Handelshøyskolen Executive i 2019, for å få i gang et kompetanseutviklingsprogram. Rundt 60 ansatte har vært med på programmet.

Opprinnelig var planen et toårig program som startet i 2019, men på grunn av pandemien ble programmet noe justert, og fullført først i april 2022. En av grunnene til det er at Sparebanken Sør først og fremst ønsket fysiske samlinger.

Viktig å treffes

– Vi er spredd fra Bryne til Sandefjord, så i hverdagen treffer vi ikke hverandre. Den uformelle kontakten er viktig, og var også en del av ønsket fra de ansatte. Det er både sosialt og faglig viktig, derfor lot vi det heller ta litt lengre tid for å få det slik vi ønsket, sier Gulowsen.

– Dette har vært et utmerket samarbeid, og jeg er ikke i tvil om at bedrifter vil ha økende behov for denne typen kompetanseprogram i årene som kommer, sier førsteamanuensis Terje Heskestad.
Han har stått for koordineringen og deler av undervisningen i kompetanseprogrammet. Han har 20 års erfaring fra Deloitte og 15 års erfaring med kursing og rådgivning til næringslivet. 

Blant temaene som ble gjennomgått var regnskapsforståelse, digital forretningsforståelse, bærekraft og det grønne skiftet, compliance, kreditt og risiko og bransjeforståelse.

Bilde av Terje Heskestad.

Førsteamanuensis Terje Heskestad.

– Våre bedriftsrådgivere er våre kontaktpunkt til bedriftene. De skal kunne forstå hva kunden holder på med, forstå risikoen vi har ved å være bank for dem, og fremskaffe informasjon og tolke den. Det har mye å si for lokalsamfunnene, for vi kan bidra med løfteevne for lokale bedrifter. Da er det viktig at de er faglig oppdaterte, sier Gulowsen.

– UiA har kompetansen som banken trengte for å øke nivået til bankens ansatte. Innholdet i kompetanseprogrammet ble bestemt gjennom faglige diskusjoner mellom oss og en gruppe hos banken som visste hva de hadde behov for, sier Heskestad.

– Alltid behov for påfyll

Handelshøyskolen Executive er glade for samarbeidet, og håper andre bedrifter som kjenner på lignende behov vil ta kontakt.

– Vi ønsker å være med og ruste mennesker og virksomheter for fremtidens næringsliv. Forsknings- og erfaringsbasert kompetanse er viktigere enn noen gang, og vi har tro på å møte fremtidens økte forventninger til arbeidslivet sammen med næringslivet, sier Hilde Vik, prosjektleder ved Handelshøyskolen Executive. 

Bildet viser Hilde Vik, prosjektleder i Handelshøyskolen Executive.

Prosjektleder Hilde Vik i Handelshøyskolen Executive.

De tilbyr etter- og videreutdanning til enkeltpersoner, og også skreddersydde kompetanseprogram slik Sparebanken Sør fikk.

– Vårt kurstilbud er bredt, og egner seg blant annet for sentrale fagpersoner i bedrifter som har behov for faglig oppdatering eller ny kompetanse. Hvis noen bedrifter ønsker å få til et kompetanseprogram for sine ansatte er det bare å ta kontakt, sier Vik.