0
Hopp til hovedinnhold

Regnskapstreff i Sør – neste arrangement 4. og 5. juni 2020

Regnskapstreff i Sør har annethvert år siden 2002 samlet fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, økonomistyring, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innenfor samme fagområder. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arrangementet har vært en etterspurt mulighet til å bygge og vedlikeholde faglige nettverk, samt gjøre seg kjent med faglitteratur og programvare på regnskaps-, juss- og revisjonsområdet. Programmet og konferanseavgiften har vært moderat priset og inkludert båttur i skjærgården til Bragdøya hvor det har vært servert sjømat i tradisjonsrike lokaler. Neste arrangement blir 4. og 5. juni 2020, og har tema:
Norsk regnskapsregulering - avsporing eller på sporet?

Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.
Målsetningen med arrangementet er erfaringsutveksling mellom fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, økonomistyring, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innen samme fagområder. Fagtreffet har vært arrangert siden 2002 og har samlet deltakere fra hele landet.
Regnskapslovutvalget la i 2015 og 2016 fram sine rapporter. Bestillingen fra departementet var en direktivtilpasning samt å vurdere behovet for økt internasjonal tilpasning for ikke-børsnoterte foretak, herunder forenklinger for små selskaper. Høringsuttalelsene og den etterfølgende prosessen har synligjort at en optimal tilnærming til disse dels konkurrerende formålene er en svært krevende utfordring.
På neste sommers treff ønsker vi å belyse utfordringene rundt regnskapsreguleringen i Norge, hvor dag 1 blir en slags refleksjon over siste års hendelser og dag 2 ville se fremover mot hva som kan forventes å bli veien videre for SME-segmentet i Norge.
For de som har behov for timer til etterutdanning, vurderes konferansedelen å dekke 7 timer regnskap.
I tilknytning til treffet vil vi også presentere faglitteratur og programvare på området, ved at sentrale utgivere og programleverandører av regnskapsrelaterte fagbøker og programmer, vil være tilgjengelig under konferansen.

I tillegg til konferansens faglige bidrag, inviterer vi tradisjonen tro til båttur i skjærgården.
Vi ender opp på Bragdøya hvor vi inntar et måltid som består av velsmakende sjømat med tilhørende drikke.

Endelig program vil foreligge i løpet av høsten, men vi kan allerede nå meddele at leder av regnskapslovutvalget Erlend Kvaal vil delta, sammen med representanter fra Finansdepartement, Finanstilsynet, Regnskap Norge, EY, PwC og også innlegg fra Akademia.

SETT AV DATOEN ALLEREDE NÅ. Fullstendig program og nærmere praktisk informasjon om påmelding mv. vil foreligge i løpet av høsten.

Vi ønsker vel møtt til en interessant konferanse, faglig nettverksbygging og hyggelig sosialt samvær i Sør og håper deltakelsen blir like god som tidligere år.

Temaer siste års treff:

  • 2016: Regnskap-verdi for hvem?
  • 2014: Nyskaping og økonomisk vekst
  • 2012: Finanskrise eller bare uro
  • 2010: Samfunnsansvar, effektivitet og forenklinger

 Her er noen bilder fra tidligere treff.

 I 2018 ble det dessverre ikke arrangert noe treff, men vi kommer sterkt tilbake 4.-5. juni 2020 og da med utgangspunkt i forskningsprosjektet Internationalization of financial reporting and auditing hvor vi vil bygge treffet rundt temaer forsket på siste året. Les nærmere om forskningsspørsmålene og følg forskningen her: https://ifra.uia.no/

Har du spørsmål? Kontakt Geir Haaland.