0
Hopp til hovedinnhold

Regnskapstreff i Sør – neste arrangement 2020

Regnskapstreff i Sør har annethvert år siden 2002 samlet fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, økonomistyring, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innenfor samme fagområder.

Arrangementet har vært en etterspurt mulighet til å bygge og vedlikeholde faglige nettverk, samt gjøre seg kjent med faglitteratur og programvare på regnskaps-, juss- og revisjonsområdet. Programmet og konferanseavgiften har vært moderat priset og inkludert båttur i skjærgården til Bragdøya hvor det har vært servert sjømat i tradisjonsrike lokaler. Neste arrangement blir i 2020.

Her er noen bilder fra tidligere treff.

Temaer siste års treff:

  • 2016: Regnskap-verdi for hvem?
  • 2014: Nyskaping og økonomisk vekst
  • 2012: Finanskrise eller bare uro
  • 2010: Samfunnsansvar, effektivitet og forenklinger

 

 I 2018 ble det dessverre ikke arrangert noe treff, men vi kommer sterkt tilbake 4.-5. juni 2020 og da med utgangspunkt i forskningsprosjektet Internationalization of financial reporting and auditing hvor vi vil bygge treffet rundt temaer forsket på siste året. Les nærmere om forskningsspørsmålene og følg forskningen her: https://ifra.uia.no/

Har du spørsmål? Kontakt Geir Haaland.

Send studiet på mail