0
Hopp til hovedinnhold

Populære lederkurs

I 2018 startet Handelshøyskolen ved UiA opp med nye lederkurs rettet mot ansatte i næringslivet som har jobbet som ledere i flere år, og som enten mangler den formelle kompetansen eller ønsker påfyll. Kursene har blitt svært godt mottatt hos målgruppen, og nå utvides tilbudet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Camilla Hannaas, Jostein Osaland og Hilde Vik, bilde.
Prosjektleder Camilla Hannaas (til venstre), opptaksansvarlig Jostein Osaland og program- og markedsansvarlig Hilde Vik, alle ved Handelshøyskolen Executive, gleder seg over gode søketall til vårens lederkurs.

Kursrekken tilbys gjennom Handelshøyskolen Executive, og består i dag av fem ulike kurs fordelt på høst- og vårsemesteret. Ved søknadsfristens utløp i januar var det registrert rundt 100 søkere til vårens to tilbud «Endringsledelse og organisasjonsendring» og «Prosjektledelse».

- Vi er svært fornøyd med interessen for tilbudet, og ser at kurstilbudet når bredt ut blant prosjektledere, mellomledere og ledertalenter både i privat-, offentlig og frivillig sektor. På bakgrunn av dette arbeider vi nå med en utvidelse av kurstilbudet, så det er bare å følge med, sier Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Handelshøyskolen Executive.

Kan velge flere kurs

For å gjøre kurstilbudet bedre tilgjengelig for målgruppen er kursene samlet på en egen nettside, Ledelse og Styring. Kursene er åpne for alle, og tilbudet er lagt opp slik at du kan velge et eller flere kurs parallelt. Kursene er samlingsbasert slik at de kan kombineres med jobb, og dersom noen ønsker videre studier kan de også få kursene innpasset i ordinære bachelorprogram, blant annet innen økonomi, administrasjon og ledelse.

Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, foto

Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen.

- Vi har mye å lære av hverandre. I kursene benytter vi teorier forankret i forskningsbasert praksis, og det er spennende å koble deltakernes erfaring til teoriene. Deltakernes brede erfaring fra ulike virksomheter har stor verdi for oss på universitetet, sier Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis og fagansvarlig for vårens kurs. 

Nye kurstilbud

Fra høsten tilbys et eget kurs i arbeidsrett, som er skreddersydd målgruppen.

Kurset vil ha fokus på grunnleggende regler knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i en virksomhet, slik som ansettelse, arbeidstid/overtid, fortrinnsrett, midlertidige ansettelser, diskrimineringsforbud, arbeidsmiljø, ferie, oppsigelse og avskjed. Vi håper tilbudet blir godt mottatt.

Handelshøyskolen Executive er også i dialog med ulike virksomheter på Sørlandet om nye kurs fremover, og ser frem til videre samarbeid med næringslivet for kompetanseutvikling i regionen.