0
Hopp til hovedinnhold

Nasjonalstatens rolle i det nye Europa, UiA, Kristiansand 20. april 2018

De siste ti årene har vi vært vitne til store politiske og økonomiske omveltninger i Europa. Disse har ført til at europeiske institusjoner, som EU, men også Europarådet, har kommet under press.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Handelshøyskolen ved UiA inviterer til konferansen "Nasjonalstatens rolle i det nye Europa" der vi skal se nærmere på hvilke konsekvenser utviklingen har hatt på det europeiske samarbeidet. Kan vi spore en trend som tilsier en sterkere rolle for nasjonalstaten eller ser vi tvert imot større europeisk integrasjon? Til konferansen kommer en rekke eksperter på politikk, økonomi og jus for å drøfte tema.

Konferanse arrangert av forskergruppen ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, Universitetet i Agder v/professor Tor-Inge Harbo

Fredag 20. april 2018 kl. 10:00-16:00, auditorium B1 001 (Gabriel Scotts auditorium)

Program

10:00-10:15 Kaffe mm

10:15-10:30 Velkommen og introduksjon ved professor Tor-Inge Harbo

Panel 1: Det politisk/økonomiske bildet

10:30-10:50: Førsteamanuensis Stina Torjesen: Den politiske utviklingen i Europa de siste ti årene

1O:50-11:10 Professor II emeritus Bjørn Skogstad Aamo: «Finanskrisens virkning for det europeiske samarbeidet»

11:10-11:30 Professor Jarle Trondal: «Institusjonelle effekter av EU-krisen».

11:30-11:50 Professor John Erik Fossum: «Quo vadis Europa?».

11:50-12:00 Spørsmål/svar

 

12:00-13:00 Lunsj (for innledere i kantinen på Handelshøyskolen)

 

Panel 2: Det rettslige bildet

13:00-13:20 Professor Finn Arnesen: «EU/EFTA-domstolen: homogenitet v. partikularitet»

13:20-13:40 Fra regjeringsadvokaten: Marius Emberland: «Har menneskerettighetsdomstolen blitt mer lydhør ovenfor nasjonale interesser?»

13:40-14:00 Professor Ole Gjems-Onstad: «Menneskerettigheter som absolutt sperre»

14:00-14:10 Spørsmål/svar

14:10-14:30 Kaffe mm

 

Panel 3: Det rettslige bildet (forts.)

14:30-14:50 Høyesterettsdommer Henrik Bull: Høyesteretts tilnærming til europeisk rett de siste ti årene.

14:50-15:10 Professor Hans Petter Graver: «Hva er legitim debatt og hva er undergraving av domstolens rolle?» (Utgangspunkt tas i debatten rundt Københavndeklarasjonen.)

15:10-15:30 Professor Tor-Inge Harbo: «Kritikk av den subjektive retts funksjonsmåte».

15:30-15:40 Spørsmål/svar

15:40-16:00 Professor Tor-Inge Harbo: Oppsummering og oppfølging.

 

Konferansen er åpen for alle. Påmelding til miriam.h.joakimsen@uia.no