Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

KAKEFEIRING for toppkarakter fra Forskningsrådet til Handelshøyskolen ved UiA

Masterprogrammet i regnskap og revisjon har fått tildelt 10 millioner av de tre første tildelingene fra Forskningsrådets nye satsing på profesjonsforskning, hvor det i vår totalt ble utlyst 30 millioner til profesjonsstudier innen regnskap, revisjon og finans.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tildelingen er en betydelig anerkjennelse av fagmiljøet og nettverket knyttet til Handelshøyskolen ved UiA som nådde opp i konkurranse med 10 andre institusjoner.

Anna Alon, professor i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen ved UiA er leder for prosjektet som har fått midler til å forske på internasjonalisering av regnskapsrapporteringen og revisjonsprosessen fire år fremover med prosjekttittelen: Internationalization of financial reporting and auditing.

Forskningsrådet er  meget fornøydog fremhever at forskningen vil ha både nasjonal og internasjonal interesse. I tillegg understrekes det i tilbakemeldingen at forskningsgruppen er svært velkvalifisert og har presentert grundige og relevante planer for formidling og kommunikasjon av forskningsresultatene.

Handelshøyskolen ved UiA startet sitt masterprogram i regnskap og revisjon i 2016 og ble med det den tredje institusjonen her i landet som kunne tilby denne utdanningen.

Det er relativt sett lite forskning på feltet, og krevende å rekruttere innen området, og prosjektet vil bidra til økt forskningsbasert kunnskap både for Handelshøyskolen ved UiA og fagområdet.

– Vi skal utdanne dyktige og oppdaterte revisorer og økonomer, og prosjektet vil bidra positivt til det, sier Geir Haaland, studieprogramleder, deltaker i prosjektet og sentral kontaktperson mot praksisfeltet.

I tillegg til Alon, Haaland og professor-kollegaer ved og utenfor UiA, vil prosjektet knytte til seg minst én doktorgradsstilling og én postdoktorstilling. Den norske revisorforeningen og revisjonsselskapene PwC og Revisjon Sør vil også bidra til at prosjektet blir relevant for regnskap- og revisjonsbransjen selv.

 Alt i alt er denne tildelingen med på å understreke at Handelshøyskolen gjorde riktig da de avviklet sin Bachelor i revisjon og regnskap i 2015 og startet opp masterprogrammet samme høst.