0
Hopp til hovedinnhold

Slik skal de gi fiskeavføring og fôr-rester et nytt liv

Nekkar ASA har omskolert seg fra olje- og gassnæringen til havbruk. Nå har de utviklet en teknologi for forvandle et avfallsprodukt til en ressurs.

Mette Harv fra NEKKAR
Mette Harv fra NEKKAR med prototypen av en lukka merd i bakgrunnen ved Hidra i Flekkefjord

- Vi tror at teknologien vi holder på å utvikle, vil kunne bidra til å løse mange av oppdrettsnæringens store utfordringer, sier Mette Harv, konserndirektør i Nekkar ASA. 

 

Det kristiansandsbaserte selskapet, som opprinnelige utviklet teknologi og produkter til olje- oggassnæringen, har omskolert seg – og er i gang med å ta jafs av havbruksnæringen. Med sin nyutviklede, lukkede merd “Starfish”, ser de nå muligheter til at de kan bidra med å finne løsninger på alt fra global fosformangel, lakselusproblematikk og rømning til det skrikende behovet for mer bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

 

- Oppdrettsnæringen sliter med vekst, og ikke minst bærekraftig vekst. Det har vi hatt som utgangspunkt i arbeidet vårt, og allerede nå ser vi at teknologien vi har klart å utvikle, kan få store positive konsekvenser, forteller hun.

 

Fra søppel til verdi

Selskapet har mange prosjekter på gang – og et av dem dreier seg om å teste ut en teknologi for å kunne samle opp og gjenvinne slam fra oppdrettsanlegg. Mesteparten av slammet, altså fiskeavføring og fôr-rester i oppdrettsanlegget, skal kunne gjenbrukes som en ressurs.

 

- I tradisjonell oppdrettsnæring er slam et avfallsprodukt som forsvinner ut i fjordene og det åpne hav. Sett fra et bærekraftig perspektiv er det det stikk motsatte: Det er en enorm ressurs med kjempepotensiale, men det handler om å finne gode, kostnadseffektive måter å gjenvinne det på.

 

Og det er akkurat det Nekkar har tatt tak i, blant annet med økonomisk støtte fra Agder Fylkeskommune gjennom Blått Kompetansesenter Sør.

 

I et nedskalert, lukket pilotanlegg langs kysten utenfor Flekkefjord driver de nå og tester en teknologisk løsning som både samler opp fiskeslam – og som filtrerer vannet ut av det, slik at restproduktet blir et slags tørrstoff. Dette blir så fraktet opp til overflaten, og deretter til land hvor det blir videreforedlet.

 

- Sagt på en enkel måte: Avfall kan bli til gull. Fiskeslam inneholder masse næringsstoffer som kan resirkuleres og gjenvinnes.

 

Fosfor og mer mat til verden

Testene så langt har vært veldig oppmuntrende, medgir hun. Teknologien har fungert slik den skulle. Neste steg blir så å produsere et fullskala anlegg, hvor de gjennomfører nye tester. For før teknologien kan kommersialiseres, må selskapet kunne vise til at nyvinningen deres faktisk fungerer – også i stor skala.

 

- Vi har presentert teknologien vår for flere av de største oppdrettsselskapene i verden, og responsen er at man synes det ser veldig spennende ut. Så vi er optimistiske.

 

Tar tid å bli kjent i og med næringen

Likevel har det vært noen skjær i sjøen. For det er ikke bare-bare å finne seg til rette i en helt ny næring.

 

Selskapets ansatte har mye å lære om oppdrett, biologi og fiskevelferd, og terminologien er annerledes enn den de har vært vant til fra olje- og gassnæringen. Det samme er språket. Før gikk alt på engelsk, nå snakkes det bare norsk. Tidligere var det Houston i Texas de dro til, nå er det Trondheim, Bergen og norskekysten som gjelder. Aktørene, kulturen og markedet er også helt forskjellig.

 

- Som nye i næringen stod vi også uten et stort nettverk, noe som både har vært spennende og utfordrende. Vi har merket at det tar tid å etablere seg og bli kjent både i og med næringen.

 

Salgsstart neste år

Heldigvis skorter det ikke på teknologisk kompetanse, eller pågangsmot i Nekkar ASA. De gode ideene – og løsningene – har heller ikke latt vente på seg. Derfor er målet høyt: At det lukkede oppdrettssystemet deres skal erstatte, eller komme i tillegg til, tradisjonell åpen oppdrett. Det mener Harv er et meget realistisk scenario.

 

- Sirkulærøkonomi er fremtiden i bærekraftig næring. Vi har vært tidlig på banen og funnet en effektiv teknologi. Så vi satser på at vi kan starte salget av lukkede merder med teknologi for å gjenvinne slam i løpet av neste år. Vi ser for oss at vi skal levere oppdrettsmerder som gjør det mulig for den bærekraftige oppdrettsnæringen i Norge og verden forøvrig å fortsette veksten, sier hun.