Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvordan løse miljøproblemer i oppdrettsnæringen?

Ny oppfinnelse skal få ned fiskedødeligheten i oppdrettsnæringen
- Jeg vet vi har et godt produkt, sier Leif Salthaug, daglig leder i Fiskevelferd as.

Normalposisjon under vann
Slik står merden i vannet når den står i normalposisjonen under vann.

Høy fiskedødelighet er en stor utfordring i fiskenæringen, rundt 16 prosent av landets oppdrettsfisk dør før den kommer til slakting.

- Dette er et kjempeproblem, både fordi det vitner om dårlig fiskevelferd og fordi det fører til store pengetap for oppdrettsselskapene, sier Leif Salthaug, sivilingeniør og daglig leder i det mandalsbaserte selskapet Fiskevelferd as.

Men snart kan problemet være løst, i hvert fall hvis det går slik Salthaug og hans kollega Kjetil Rykkje planlegger. De har nemlig funnet opp en ny type merd, som de mener vil bidra til å få fiskedødeligheten i oppdrettsanlegg ned til under fem prosent.

- Vet vi har et godt produkt

Prosjektet deres, som får økonomisk støttet av blant annet Blått kompetansesenter Sør, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, er foreløpig på 3D-print stadiet. Målet er at de har et fysisk pilotanlegg klar i løpet av året. Går det som de forventer, skal merden produseres og settes ut i markedet umiddelbart etter det.

- Jeg vet vi har et godt produkt, så jeg er spent på hvordan det utvikler seg, sier han.

Noe av det som skiller merden deres fra tradisjonelle merder, er en vertikal stålsøyle midt i konstruksjonen. Denne stikker opp av vannet og gir permanent tilgang til merden. Denne fungerer også som feste til lys, kameraer, sensorer og solceller – for den automatiserte merden skal kun bruke fornybar energi fra sol og vind.

- Ellers er teknologien i prosjektet vårt relativ enkel, men det vi har gjort, er å sette merden sammen på en ny og effektiv måte, sier han.

Senkes under lusebeltet

De vanligste årsakene til at oppdrettsfisk dør før slakteriet, er at de får lus, de blir rammet av giftig alger eller får for røff behandling når de trenges. Fiskevelferd tok utgangspunkt i disse problemområdene da de startet prosjektet sitt, forteller Salthaug.

- Målet har hele tiden vært å lage en merd som både takler og nøytraliserer disse utfordringene, noe vi mener vi har klart nå, sier han.

Merden deres er for eksempel konstruert slik at den kan senkes ned under lusebeltet i sjøen, for da slipper fisken både lus og alger. I tillegg kan man senke den slik at den ligger på en optimal dybde i forhold til temperatur og vannkvalitet.

- Muligheten for nedsenkning gjør merden velegnet for andre fiskeslag enn laks, som torsk og kveite, og det er jo en fordel. Det gir litt mer fleksibilitet i hva slags type fisk man kan drive oppdrett på.

Mer skånsom måte å få fisken ut på

Løsningen deres er også konstruert slik at fisken får en mer forsiktig behandling når den skal trenges, forklarer Salthaug.

- Den tradisjonelle måten å ta ut fisk på, er via not oppi not. Men denne metoden stresser fisken veldig, som igjen fører til oksygenmangel i vannet og mange døde fisk.

I Fiskevelferds merd-løsning, derimot, er det lagt opp til at merden skal heves kontrollert opp over havoverflaten, slik at vannvolumet blir mindre og fisken trenges og pumpes ut gjennom en åpning like under vannskorpa. Derfra føres den over i slaktebåt eller ventemerd.

- Dette er mye mer skånsomt, og resultatet er bedre fiskevelferd, lavere dødelighet og bedre inntjening for oppdrettsselskapene, sier han.

Løsningen klar når avfall blir til ressurs
I tradisjonell oppdrettsnæring finnes det heller ingen løsning for å samle opp og gjenvinne fiskeslam. Dermed slippes omtrent 500.000 tonn slam ut i havet hvert år, som et avfallsprodukt.

I den nye konstruksjonen til Fiskevelferd har de tatt høyde for at det i anskuelig fremtid finnes måter å bruke avfallet som en ressurs. Merden deres kan derfor utstyres med en slamholder i bunnen, hvor de samler opp og tar vare på dette.

De mener nemlig at det er et bærekraftig og lønnsomt grep på sikt.

- Selv om det per i dag er vanskelig å utnytte slammet på grunn av høyt saltinnhold fra havet, tror vi at saltproblemet er løst på få år. Da vil slammet, som er veldig næringsrikt, bli en verdifull ressurs i havbruksnæringen, sier han.

Vil du vite mer om Fiskevelferds merd-løsning? Her får du mer informasjon: https://www.fiskevelferd.com/