Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blått notat 2.0 og veien videre

Første prosjektperiode for Blått kompetansesenter Sør er nå over, og det jobbes nå med en revidering av Blått notat for å legge en plan for veien videre for BKS. En skrivegruppe er nedsatt for arbeidet med Blått notat 2.0.

LivetUnderVann
Bærekraftsmål14

Blått kompetansesenter Sør (BKS) ble etablert som et bredt regional samarbeidsprosjekt mellom forskning, akademia, næring, politikk og forvaltning. Agder fylkeskommune var prosjekteier.

Mange av framtidas løsninger for tilgang til mat og fornybar energi ligger i havet og i en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser. Havet spiller også en sentral rolle når det gjelder tiltak mot klimaendringer og tap av artsmangfold. Med dette som bakgrunn, ledet Havforskningsinstituttet i Flødevigen et bredt sammensatt arbeid for å avdekke muligheter for næringsutvikling og langsiktig, god forvaltning av kystressursene våre. Det resulterte kunnskapsgrunnlaget «Blått notat», som prosjektet Blått kompetansesenter Sør (BKS) ble bygget på.