0
Hopp til hovedinnhold

UiA lanserer ny masterutdanning i cybersikkerhet

Samfunnet bygger seg mer og mer opp på digitalisering. – Uten kompetanse innen digital sikkerhet er vi veldig sårbare, sier professor Geir Køien, studieprogramleder for UiAs nye master i cybersikkerhet. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde av cybersikkerhet
Fra høsten 2019 tilbyr UiA en master i cybersikkerhet

– Det er et stort udekket behov for kompetanse innen digital sikkerhet og personvern. Denne kompetansen er ettertraktet i alle sektorer og bransjer, og er viktig for fremtiden. Fra høsten 2019 tilbyr vi derfor et masterstudium i cybersikkerhet, som vil gi solid teknisk- og ledelseskompetanse innen digital sikkerhet, sier Køien

Bilde av professor Geir Køien

Studieprogramleder for masteren er professor Geir Køien

Store samfunnsendringer

Digitaliseringen i samfunnet har ført til store endringer. Endringene har gitt bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder, men de har også medført en sterkt økende sårbarhet. 

– Vi må digitalisere med god sikkerhet, ellers er vi veldig sårbare. De siste ti årene ser vi at digitaliseringen blant annet har fått utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting, sier Køien. 

Fornøyd statsråd

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var til stede da UiA annonserte det nye utdanningstilbud innen cybersikkerhet. 

– Jeg er veldig glad for at UiA starter en master i cybersikkerhet. Sikre data er svært sentralt i vår digitaliserte verden og det er vesentlig med god utdanning, sier Astrup.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var på besøk på UiA, Campus Grimstad og ble tatt i mot av assisterende universitetsdirektør Solveig R. Svendsberget

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var på besøk på UiA, Campus Grimstad og ble tatt i mot av assisterende universitetsdirektør Solveig R. Svendsberget

Kvalifiserer etter behov

En mastergrad i cybersikkerhet kvalifiserer til faglige stillinger både i offentlig og privat sektor. Du kan blant annet arbeide med sikkerhetsledelse, teknologisk ledelse av sikkerhetsarbeid, planlegging og gjennomføring av store prosjekter og drift av kritisk infrastruktur, 

– Studiet er spesielt tilpasset for arbeid etter de norske behovene. De som går ut med en mastergrad i cybersikkerhet fra UiA skal ha solid teknisk kompetanse, samtidig som de har med seg verktøy for å kunne jobbe med ledelse innen digital sikkerhet. Her er det et stort udekket behov i det norske arbeidsmarkedet, sier Køien.

To spesialiseringer

Masteren er et samarbeid mellom institutt for IKT ved Fakultet for teknologi og realfag og institutt for informasjonssystemer på Fakultet for samfunnsvitenskap. 

Masterstudenter i cybersikkerhet kan velge mellom to studieretninger, enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering. 

Den teknologiske retningen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for internet of things (IoT), sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i sky-løsninger og etisk hacking. 

Ledelsesspesialiseringen har en profil for ledelse, organisatoriske og brukeraspekter. Her vil studentene få viktig kompetanse innen planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer. 

Opptakskrav

På UiA kvalifiserer ingeniørbachelorene i data og elektronikk og bachelorgrad i IT og informasjonssystemer for å komme inn på masteren. 

Studenter med bakgrunn fra studier i informasjonssystemer kan velge ledelsesspesialisering i cybersikkerhet. Studenter som har ingeniørfaglig bakgrunn i IKT kan velge begge spesialiseringer. 

Les også artikkel fra Digi.no 15. mars 2019

Les også artikkel fra Computerworld 15. mars 2019