0
Hopp til hovedinnhold

Studentar klare for sin andre racerbilkonkurranse

60 studentar frå 11 studielinjer deltek i studentforeininga Align Racing UiA der dei byggjer sin eigen racerbil. Der får dei relevant praksis innanfor fleire fagfelt. 

Andreas Wæhle, prosjektleiar i Align Racing UiA, viser fram eit av mange element som racerbilen består av.

– I foreininga får vi praktisert dei tinga vi lærer om i klasserommet. Vi kan teste ut teorien og det vi synest er gøy å arbeide med, seier Andreas O. Wæhle, mekatronikkstudent og leiar av Align Racing UiA

Studentane i foreininga får ei unik erfaring å ta med seg ut i arbeidslivet.  

Bilde av korleis bilen såg ut i fjor. Den nye bilen blir vist fram torsdag 25. april klokka 14 på UiA Campus Grimstad.

Sånn såg bilen ut i fjor. Den nye bilen blir vist fram torsdag 25. april klokka 14 på UiA Campus Grimstad. 

– Engasjementet i Align Racing UiA er ein kick-start på arbeidslivet. Vi får erfaring frå arbeid i eit team på 60 studentar. Saman skal vi gjennomføre eit stort prosjekt med ei heftig tidslinje, samstundes med studiane, seier Wæhle. 

Align Racing UiA held til i verkstadlokalet til MIL-labben på Universitetet i Agder Campus Grimstad. Dei har også kontorlokale på Campus Kristiansand. Studentforeininga er ei tverrfagleg gruppe på 60 studentar frå 11 studielinjer frå begge campus. 

 Saman planlegg, konstruerer, designar og byggjer dei ein racerbil som dei skal konkurrere med i den internasjonale Formula Student UK-konkurransen på racerbil-banen i Silverstone i England til summaren. Kvart år byggjer dei ein heilt ny racerbil.

– Vi er stolte over å ha skapt ein organisasjon som ikkje berre byggjer bil. Teamet i Align Racing UiA står også for design, økonomi, administrasjon, marknadsføring og leiing, seier Wæhle. 

Internasjonal konkurranse

Heilt sidan semesterstart i august i fjor har racerbil-laget arbeidd med bilen. Det internasjonale racerbil-stemnet går av stabelen i juli. 

Omkring 100 lag frå heile verda deltek i konkurransen. Den består av ein teoretisk del og ein praktisk del. I den teoretiske delen må racerbil-laget levere inn rapportar som presenterer verksemda Align RacingUiA, ein kostnadsrapport og ein eigen rapport der dei presenterer designelementa i konstruksjonen av bilen. Den praktiske delen er å kjøre fire løp med bilen dei har laga.  

– I år byggjer vi på erfaringar frå i fjor. Vi har ambisjonar om å heve kvaliteten på alle dei teoretiske delane. Vi ønskjer også å kome gjennom alle dei fire løpa med bilen. Årets bil er mindre og lettare enn fjorårets bil, seier Wæhle. 

Samansett kompetanse

I studentforeininga kan alle studielinjer bidra. Racerbil-laget må bestå av studentar med ulik bakgrunn og kompetanse.

Bilde av racerbil-teamet for årets bil.

Dette er racerbil-teamet for årets bil. 

– Vi treng folk som kan bidra med alt frå ingeniørkompetanse, økonomi og administrasjon til marknadsføring og IT. I tillegg må vi ha sjåførar som er villige til å leggje ned dei treningstimane som trengst, seier Wæhle. 

Wæhle var også med i foreininga i fjor då dei bygde racerbilen Ludvig.

– Eg veit kor mye arbeid som trengst for at vi skal lykkast med dette. Nøkkelen er å ha kvalitet i alt vi gjør og eit godt lagarbeid, seier Wæhle. 

Avduking av årets bil

Kvart år byggjer foreininga ein ny racerbil som dei konkurrerer med. Torsdag 25. april klokka 14 er alle invitert til avdukinga av årets bil. Kristine Knaben i Align RacingUiAer ansvarleg for avdukinga.

Kristine Knaben er ansvarleg for avdukinga 25. april og Andreas Wæhle er prosjektleiar i Align Racing UiA.

Kristine Knaben er ansvarleg for avdukinga 25. april og Andreas Wæhle er prosjektleiar i Align Racing UiA. 

– På avdukinga presenterer vi årets racerbil og teamet i Align RacingUiA. I tillegg kjem sponsorar og samarbeidspartnarar. Etterpå skal vi stå på stand og vise fram bilen, teamet vårt og ta imot studentar som kan tenkje seg å bidra i racerbil-laget for neste år, seier Knaben. 

 Foreininga deltok for første gong i konkurransen i 2018. Då blei dei kåra til årets nykomar. Knaben fortel at dei sikter mot ein prestisjefylt marknadsføringspris i år. 

– Prisen blir delt ut av eit britisk racerbil-magasin som heiter Race Car Magazine. Magasinet vurderer kvaliteten og frekvensen på det som blir publisert i sosiale medium. Marknadsføringsavdelinga vår arbeider med dette, seier Wæhle. 

Send studiet på mail