0
Hopp til hovedinnhold

Samarbeid gir gevinst

Sondre Sanden Tørdal og Philipp Schubert er blant ph.d-studentene som bruker UiAs bevegelselaboratorium i arbeidet med nye løsninger til industrien.

Sondre Sanden Tørdal og Philipp Schubert

I to uker har ph.d-studentene Sondre Sanden Tørdal (UiA) og Philipp Schubert (RWTH Achen) arbeidet intenst i UiAs bevegelseslaboratorium på Campus Grimstad, Motion Lab, før Schubert skal tilbake til Achen. Løsningen ph.d-studentene er i ferd med å utvikle kan kanskje bli et fremtidig produkt for en eller flere av partnerbedriftene i SFI Offshore Mechatronics.

Gevinster på flere plan

UiAs senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI Offshore Mechatronics, skal utvikle elementer som er relevante for industrien. Senterleder Geir Hovland ser stor verdi i denne typen samarbeid.

- Det gir gevinster på flere plan. Stipendiatene får utvekslet ideer og erfaringer, UiA får en felles publikasjon med RWTH Achen, og næringen får sett potensialet i et mulig fremtidig produkt, sier Hovland.

Formålet med selve studien er å kunne dempe en svingende last i en kran fordi flytting av last mellom to fartøyer vil kunne øke det såkalte operasjonelle værvinduet i offshore-operasjoner. Svingende last er ett av mange problemer som det må forskes på for å kunne møte en fremtid med økt grad av autonome offshore-operasjoner. Løsninger for å dempe ut svingninger i last kan være med på å øke det såkalte operasjonelle værvinduet ytterligere, som igjen vil føre til både økt sikkerhet og effektivitet. Sondre Tørdal, som selv har en 20% stilling på MacGregor ved siden av ph.d-studiet sitt, håper han får se det bli tatt i bruk. 

- Forskningen som blir gjort her, har en direkte overføringsverdi til bransjen. De kan potensielt ta i bruk forskningen som gjøres her og levere produkter som kan inkorporere den teknologien som utvikles, sier han 

Ph.d.-student Sondre Sanden Tørdal (UiA)

Tørdal og Schubert er begge stipendiater gjennom SFI-en. De planlegger i første omgang en publikasjon på dette samarbeidet – og ser mulighet for videre samarbeid deretter. Geir Hovland ser ikke bort fra flere opphold av denne typen, både fra internasjonale og norske partnere.

Utstyr i verdensklasse

UiAs Motion Laboratory er unikt i universitetssammenheng, og består blant annet av to såkalte Stewart-plattformer som brukes til å simulere skipsbevegelser. I tillegg til disse maskinene har vi en industrirobot, avanserte målesystemer basert på laser og kamerateknologi. Roboten brukes i dag til å simulere en kran plassert på ett skip. Laboratoriet ble åpnet i slutten av 2013 med det formålet at det skulle bidra til å øke samarbeid mellom UiA og industrien. Phillipp Schubert har vært på besøk i UiAs Motion Lab tidligere og har sett frem til å jobbe der. 

Ph.d.-student Philipp Schubert (RWTH Achen)

- Det som er kult er at det er virkelige data, ikke bare simulering, noe som næringen nok oppfatter som mer autentisk. Her har du et helt enestående testoppsett som gir deg mer realistiske parametre til studien din enn hvis du kun hadde brukt simuleringer. Denne målingen er det nærmeste vi kommer å faktisk gjøre det mellom to skip. 

Sondre Tørdal er enig:

- Dersom du vil foreta bevegelseseksperimenter er dette stedet å gjøre det. Vi har et helt unikt oppsett, og jobber her med mer virkelighetsnære begrensninger. I en simulering brukes ofte en matematisk modell til å simulere problemstillingen. Denne modellen brukes igjen til å lage eventuelle løsninger på problemet. Med andre ord vil løsningen passe veldig godt med det du har simulert, men du vil ikke få med deg samtlige realistiske parametre som du får fra dette oppsettet. Og det kan jo påvirke resultatene i studien din.

Internasjonalisering gjennom ph.d-stipendiatene

Styrking av universitetets internasjonale nettverk er et betydelig satsingsområde i UiAs strategi for 2016-2020, og økt mobilisering av ph.d.-stipendiatene er et av de konkrete tiltakene ledelsen ved UiA oppfordrer til. RWTH Achen deltar med to institutter i arbeidspakker i SFI-en, og Phillipp Schubert er tydelig på at han er godt fornøyd med oppholdet i Grimstad og vil anbefale flere å gjøre det samme.

Send studiet på mail