0
Hopp til hovedinnhold

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)- UiA satser på åpne laboratorier

Fakultet for teknologi- og realfag Grimstad arrangerer tidenes største obligatoriske HMS øvelse fra 03.september til 04.september for 600 nye studenter.

Gjennom øvelsen vil overingeniør og verneombud Rita Sølvi Ditlefsen og HMS rådgiver Helge Wehus, guide studentene gjennom teori og praksis i tilrettelagte laboratorier.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rita Sølvi Ditlefsen og Anette Heimdal
Fra venstre Overingeniør Rita Sølvi Ditlefsen og Overingeniør Anette Heimdal. Foto: Anette Hauso

Øvelsen vil bestå av forelesninger i laboratorieatferd, verneutstyr, maskiner, utstyrsbruk og kjemikalier. Studentene vil få tilrettelagt omvisning i laboratoriet og forklaring på hvilke regler som gjelder.

Studentene blir fulgt til ulike stasjoner der de gjennomfører brannøvelse, generell førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Brannøvelse, foto

Brannøvelse for studenter, Kristiansand. Til høyre Overingeniør, Margarita Milan. Foto: Anette Hauso.

Det vil også være egen forelesning med tematikken mobbing og trakassering.

UiA ønsker i størst mulig grad åpne laboratorier. Dette øker friheten til å arbeide med prosjekter utenfor ordinære åpningstider. For å kunne tilby åpne laboratorier, uten at det går på bekostning av egen og andres sikkerhet, gjennomføres den obligatoriske HMS- øvelsen som grunnlag for videre kurs.

Når den obligatoriske øvelsen er gjennomført vil det bli tilrettelagte kurs for hver enkelt studieretning innenfor byggfag, fornybar energi, multimedia, mekatronikk, elektronikk og data. Ved gjennomført obligatorisk øvelse og kurs gis det tilgang til bruk av laboratorium og utstyr ved bruk av studentkort eller nøkkel.  

Arbeidsmiljøloven

Studenter som utfører arbeid ved institusjoner som ledd i praktisk opplæring under forhold som medfører fare for eget og andres liv, anes som arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven. UiA må derfor sørge for at studentene har tilstrekkelig opplæring for å øke tryggheten ved bruk av laboratorier.

UiA som rollemodell

Helge Wehus, foto

HMS- rådgiver og prosjektleder Helge Wehus. Foto: Anette Hauso.

UiA vil være en rollemodell for HMS. I Norges byggebransje er det hvert år registrert mer enn 100 ulykker, der mennesker blir alvorlig skadet. Ved å rette oppmerksomhet mot forbedringer og innovasjon på HMS feltet vil UiA bidra sterkt til byggebransjens «0-visjon» når det gjelder alvorlige arbeidsulykker.

– Holdninger til HMS er en del av utdannelsen, og erfaringene fra arbeid i laboratorier og HMS vil bli nyttig i endt utdannelse som blant annet ingeniør, men også ved fremtidig prosjektansvar og lederstillinger i ulike arbeidsmiljø, sier prosjektleder Helge Wehus.

Mobbing og trakassering

Årets HMS øvelse ønsker å rette fokus mot forebygging av mobbing og trakassering blant nye studenter. Årets HMS øvelse vil være et viktig bidrag til å bevisstgjøre studentene på at det er noen regler som gjelder. Sammenhengen mellom trivsel, trygghet og læring er viktig for læreprosessen og utbytte av studiene. Der mobbing og trakassering skjer er det større frafall fra studiene.

Ingrid Lund, foto

Professor Ingrid Lund. Foto: Anette Hauso.

Ingrid Lund, Professor ved Pedagogisk utviklingssenter UiA, sier at årets HMS øvelse er et viktig bidrag mot forebygging av mobbing og trakassering.

– Årets tematikk innenfor mobbing og trakassering, vil være et viktig bidrag til forebygging. Det er viktig at det tydeliggjøres hva som forventes av studentene, men også hva som forventes av undervisere. Studenter er voksne og må selvsagt selv også ta ansvar for et inkluderende læringsmiljø, men de er også forskjellige. Noen trenger de tydeligere å bli invitert inn i fellesskapet både av medstudenter og av ansatte. Det handler om alt fra usikkerhet til mange dårlige erfaringer i lignede situasjoner, sier Ingrid Lund.